Trängselavgiften bra ur fördelningssynpunkt

I ett bra inlägg på hemsidan Ja till trängselskatt i Göteborg visar Sören Jensen på hur trängselskatten innebär en god fördelningspoilitik med omfördelning från rik till fattig. Artikeln är skriven som en reaktion på en artikelserie i GP om trängselavgifter:

Hade man istället valt det socio-ekonomiska perspektivet, hade man behövt ställa kostnader och inkomster för hela gruppen mot varandra. Då måste man också räkna in de vinster som sker. Merparten av intäkterna från trängselskatten kommer gå till utbyggnad av kollektivtrafik, vilket gör att den andel av gruppen som i huvudsak reser kollektivt gör en vinst på trängselskatten. Den vinsten kommer alltså vara som högst i de områden där bilägandet är som lägst. I den mån trängselskatten också fått människor att byta från bil till kollektivtrafik, så uppstår även här en vinst i gruppen då kollektivtrafik är billigare än att äga egen bil. Analyser av det socio-ekonomiska perspektivet i Stockholm visade på en tydlig vinst för de med lägre inkomster, och med all sannolikhet skulle motsvarande analys i Göteborg ge liknande resultat.

Och:

När GP då ställer kostnaden för trängselskatt i relation till medelinkomst, så säger det mer om hur stora inkomstskillnaderna är i Göteborg. Faktum är att GP kunde tagit i princip vilket utgiftspost som helst och fått samma eller sämre resultat. Hade vi istället tittat på hur stor andel av inkomsten som invånarna betalar för en liter mjölk hade skillnaderna varit långt större. Samma gäller om vi hade tittat på de totala kostnaderna för att äga bil.

Inlägget tar upp trängselavgiften ur fler aspekter, men för en vänsterorganisation och vänstermänniska som mig är den socio-ekonomiska aspekten en av de vitktigaste för mitt ställningstagande. Andra viktiga aspekter är klimatfrågan (minskad bilism) och stadsplanering (tätare bebyggd stad, minskad bilism). Jag ska dock återge några kartor och kommentarer till dessa från artikeln:

Medelinkomst

Medelinkomster i Göteborg

Så här ser medelinkomsten ut i stadsdelarna. I motsats vad många uppfattar är det inte i centrum som inkomsterna är högst, utan i ytterområden som Askim, Älvsborg och Torslanda.

Bilägande Göteborg

Bilägande Göteborg

Bilägandet i Göteborg följer i stort medelinkomsterna, men med en extra variation där bilägandet ökar längre från centrum. På så sätt är bilägandet högre i Kärra-Rödbo än Centrum trots att medelinkomsten är ungefär samma. Det är rimligt att anta att tillgången på kollektivtrafik är en stark orsak till den extra variationen.

Trängselskatt genomsnitt

Trängselskatt genomsnitt

Ser vi så till vad snittkostnaden för trängselskatt ligger på i reda pengar, så hamnar vi någonstans mellan bilderna ovan. De rikaste stadsdelarna Torslanda, Älvsborg och Askim toppar även här men vi kan också se hur ytterområden med högre bilägande ligger något högre än centrala områden med samma medelinkomst. Invånarna i Torslanda betalar 2,5 gånger så mycket som de gör i Bergsjön

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements