Många storjordbruk är ekologiska

Många av de största svenska jordbruken är ekologiska gårdar. Det gäller framförallt mjölkgårdar och köttgårdar. När det gäller gårdar inriktade på spannmålsproduktion eller grönsaker är det däremot inte så vanligt. Detta är kanske inte vad den genomsnittlige konsumenten förväntar sig, men så är det i verkligheten. Det är dyrt att få sin jordbruksprouktion certifierad med KRAV och det kräver dessutom stora investeringar i gårdens utrustning och byggnader. En konsekvens av detta blir att det är lättare för storbönder och godsägare att ställa om till ekologisk produktion eller att få certifiering. Ändå låter också en del större jordbrukare bli att certifiera sin produktion av olika skäl trots att den är ekologisk och miljövänlig.

Det är inte bara investeringarna som kräv som är dyra utan själva certifieringen kostar också mycket pengar. vilket många småbönder inte har råd med. Därför är det relativt vanligt med ekologisk produktion bland småbönder utan att dessa bönder har någon sådan märkning. Det är alltså inte självklart att en gård som saknar ekologisk certifiering producerar icke-ekologiskt eller miljöfientligt. På det sättet kan jag hålla med Staffan Danielsson och Torbjörn Fagerström i DN.

Samtidigt är jag övertygad om att det i andra delar av det så kallade vanliga svenska jordbruket används alltför mycket bekämpningsmedel av olika slag. Exempelvis inom potatisodling och grönsaksodling. I potatisens fall skulle en stor del av problematiken kunna lösas om GMO-potatis tilläts. GMO-potatis skulle göra odlingen mer miljövänlig och möjliggöra ekologisk potatisodling i större skala. Jag är övertygad om att ekologisk jordbruksproduktion är bättre än icke-ekologisk men samtidigt är det nog så att vanlig svensk jordbruksproduktion är bättre än i många andra länder. Men samtidigt är Staffan Danielsson något överdriven och tendentiös i sin kritik av miljöorganisationer. På något sätt framstår han som ganska oseriös.

Av Sveriges 20 största mjölkgårdar ägnar sig 7 st åt ekologisk produktion. De två största, Wapnö och Vadsbo, är bägge ekologiska även om Wapnö inte har KRAV-märkning. När det gäller de stora köttdjursuppfödarna så har sannolikt en majoritet ekologisk produktion men inte alltid certifiering. Exempel är KC Ranch, Bjällansås och Christinehof & Högestad.

Inom jordbruket finns alltså ingen generell regel som säger att smått är ekologiskt och miljövänligt och stort är det inte. Inte heller kan det omvända hävdas. Att en gård inte har certifiering betyder inte heller med nödvändighet att gården  inte producerar ekologiskt. I det fallet kan det sannolikt med fog hävdas att det är vanligare att små gårdar producerar ekologiskt utan att ha certifiering. Ofta säljer såna gårdar sin produktion lokalt, speciellt om de är köttproducenter eller äggproducenter.

Intressant?
Mer: Staffan Danielsson, Varghjärta, SMB1, 2, 3, 4Land1, 2, 3, Coop, SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • ThomasGunnarson

  Att rabbla statistik är en sak men uttala sig om odling en annan…
  Kolla vilka potatissorter som odlas i ekologisk odling nu och jämför med situationen för tjugo år sedan…
  Det finns sorter med trippelresistens mot bladmögel…
  Som Sarpo Mira…
  Bra som hobbyodlande.

  /*påståenden om mig, borttaget*/ #AS
  Det finns inget värre än GMO ifråga om makten över maten.
  Den makt som gör folket till slavar…

  • Att GMO per automatik skulle innebära att storföretag skulle få makt över maten är dumheter. Det hel handlar om vem och vilka som styr forskningen. Vilka syften forskningen har osv. Dvs så länge vi har kapitalism finns risken att storföretagen bestämmer, men även inom kapitalismen kan sådant lagstiftas bort. Förbud mot patent är en väg exempelvis, men det finns många andra sätt. Teknik är i de flesta fall neutralt (dock inte alltid förstås) och hur den används kan styras genom politiska beslut. Det gäller även GMO liksom traditionella växtförädling som ju också kontrolleras av storföretag idag. Dessutom är traditionell växtförädling också genmanipulation om än lite långsammare än vad det gäller det som vi menar med GMO.

   • ThomasGunnarson

    Nej, GMO är inte traditionell växtförädling.
    Det är just det som GMO – företagen vill att folk skall tro.
    /*sluta kom med påståenden om mig som person, du vet ingenting om mig, borttaget*/ #AS

    • Nej, GMO är inte traditionell växtförädling. Ingen har heller påstått. Traditionell växtförädling är däremot genmanipulering det med.

    • Till Thomas. Jag är inte intresserad av att diskutera av vad du tror om vänstern eller om mig. Du vet inget om mig och du är för okunnig om vänstern för att en sådan diskussion ska bli fruktbar. Låt mig bara säga att jag inte är överens med de flesta vänstermänniskor i denna fråga. Allt du skriver om sådant som här berörts kommer att tas bort såsom varande off-topic.

     • ThomasGunnarson

      Det finns hur många sorter som helst.
      Framtagna utan patentskydd och dessutom fullt naturlig potatis.
      http://www.eurogrow.co.nz/varieties

      Om man använder GMO och går över artgränserna och manipulerar, så blir det en Frankenäxt som inte säkert är ätbar.
      Potatis som ätbar växt blir då misstänkt…
      Kommer bara att godkännas efter DNA- test…
      Då har folket förlorat allt!
      Ty den som har makten över maten har kontrollen över samhället.

      Den som inte inser det är en medlöpare!

     • GMO har inget med att gå över artgränser att göra. Dessutom gör man det i traditionell växtförädling också. Går över artgränser alltså. Många citrusfrukter, tayberrys, när det gäller spannmål (rågvete exempelvis), stenfrukter som plommon och persikor etc. T.o.m i djuravel går människor över artgränser (mulor och mulåsnor är de kändaste exemplen).

      Dessutom har GMO inget med folkmakt eller kapitalets makt att göra heller. Det handla rom helt andra saker. Patent eller inte patent, vem som kontrollerar forskningen osv.

     • ThomasGunnarson

      Hmm…
      Man kan alltid plocka fram undantag!
      Som du gör nu…
      Men det handlar om makten över maten.
      Patentägande…
      Och sådant.
      Men då växter sprider sina gener i naturen så kan stora delar av naturen få en patentägare!

      Antingen gör man som du.
      Tar krisen när den kommer och älskar konflikten…
      Eller så tar man konflikten i tid innan GMO – företagen tagit över allt…
      Alltihop handlar om pengar och kontroll över världens största marknad, folks mage…
      För det finns inget behov av GMO – grödor!
      Om man bara fixar logistiken så ökar tillgången på mat enormt.
      Bara i Indien förloras 40% av skörden på grund dåliga lagringsförhållanden…
      Och då är det bara frågan om silos….

     • Det handlar om makten över maten. helt riktigt. Men GMO har som teknik inget med makten över maten att göra. Det är helt andra saker, som exempelvis patent som är avgörande där. Patent är en kapitalistisk mekanism avsedd att möjliggöra forskning inom kapitalistiska företag genom att skydda deras vinst på en produkt. Problemet är alltså inte GMO utan kapitalismen och/eller kapitalismens funktionssätt. Därmed inte sagt att GMO saknar problem. Det finns många problem med GMO, precis som med all annan teknik.

      Mina exempel är inga undantag. Det är normal traditionell avel och växtförädling. Även om artkorsningar är ovanligt så är det en konsekvens av traditionell avel och växtförädling. Andra exempel är hund- och kattraser där många saker inte fungerar ordentligt, nötkreatur med extra muskler (ex. Belgian Blue) osv.