Svenska folket säger nej till vinstutdelning i välfärden

Svenska folket är övertydligt när det gäller synen på vinstutdelning i den skattefinansierade välfärden. Enligt den senaste undersökningen från SOM-institutet är nästan 70% av det svenska folket mot vinstutdelning i välfärden. Mot att företag med vinstintressen ska bedriva välfärdsverksamhet finansierade med skatter. Denna uppfattning har en majoritet av samtliga partiers sympatisörer. Bland miljöpartiets, socialdemokraternas och vänsterpartiets sympatisörer har mellan 70 och 90 procent den uppfattningen. Bland högerpartierna (inklusive Sverigedemokraterna) handlar det om 50-60%. Lägst andel sympatisörer med denna uppfattning har Kristdemokraterna.

Samtidigt finns det ett mycket starkt stöd för valfrihet inom vården. Nästan 75% av svenska folket anser att det är viktigt. En majoritet av de flesta partiers sympatisörer har också denna uppfattning. Undantaget är Vänsterpartiet där enbart 40% av sympatisörerna anser att valfrihet är viktigt. För högerpartierna förutom Sverigedemokraterna (SD) gäller att 70-80% av deras sympatisörer har denna uppfattning. Av SD:s sympatisörer har cirka 60% denna uppfattning och ungefär samma andel gäller för socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Det enda större parti som i denna fråga tycks vara helt överens med det svenska folket är Vänsterpartiet. Klart och tydligt mot vinstutdelning inom välfärden och samtidigt för valfrihet. Miljöpartiet, socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ är ganska oklara på vad de egentligen vill på denna punkt.

Det finns alltså relativt stora skillnader beroende på politisk färg i frågan om vinst i välfärden. När det gäller andra faktorer som stad/land, kön, utbildning eller klass är det små skillnader vad det gäller motståndet mot vinst i välfärden.

Vad det gäller själva välfärdsstaten i sig, med stor offentlig sektor och gemensam finansiering av välfärden har denna modell mycket stort stöd i Sverige. 47% av folket motsätter sig en minskning av den offentliga sektorn medan bara 19% kan tänka sig att minska den. Stödet för att inte minska den offentliga sektorn har legat ganska stabilt sen slutet av 1990-talet för att de sista åren ha börjat öka något. Också denna fråga finns det en klar skillnad mellan sympatisörer till Vänsterpartiet, socialdemokraterna och Miljöpartiet å ena sidan samt högerpartierna å andra sidan där stödet för en stor offentlig sektor är markant starkare i den förstnämnda gruppen.

Stödet för att sänka skatterna i Sverige har dessutom minskat kraftigt. Idag är det ungefär lika stor andel som är för det som mot ett sådant förslag. Stöder för att sänka skatter är högst bland moderater och märkbart lägre i ett par andra borgerliga partier, Folkpartiet och Centerpartiet. I Vänsterpartiet och Miljöpartiet finns stor en majoritet mot att sänka skatterna och i socialdemokraterna en majoritet.

Svenska folket är också kraftigt mot att privatisera den offentliga sektorn. En majoritet är motståndare till privat sjukvård. Detta gäller samtliga partiers sympatisörer med undantag av folkpartiets. En majoritet är motståndare till privatskolor och en kraftigt majoritet är mot vinstdrivande företag inom sjukhusvården.

Återigen är det Vänsterpartiet som när det gäller offentlig sektor åsiktsmässigt står närmast vad majoriteten i den svenska befolkningen tycker.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements