Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpning

Från den första juli finns en ny lag om penningtvätt som syftar till att göra det lättare att beslagta pengar som kommer från brottslig verksamhet. Meningen med lagen är bland annat att förenkla polisens arbete mot grov organiserad brottsligheten.

Bakgrunden är att regeringen vill effektivisera kampen mot den organiserade brottsligheten och förhindra att vinning av brott omsätts i den legala ekonomin.

– Lagen blir ett användbart verktyg för alla inom polisen som kommer i kontakt med oförklarliga pengar eller penningtransaktioner. Nu får vi bättre förutsättningar att komma åt pengarna som är drivkraften i den organiserade brottsligheten, säger Per Wadhed, enhetschef på Rikskriminalpolisen.

De nuvarande bestämmelserna om penninghäleri ersätts den 1 juli 2014 av den nya brottsrubriceringen penningtvättsbrott. Syftet är att göra det lättare för polis och rättsväsende att förverka kriminellas pengar och andra tillgångar, till exempel bilar och smycken, som är köpta för pengar från brottslig verksamhet.

Penningtvätt har idag en given plats inom organiserad brottslighet. Penningtvätt är när pengar omvandlas från brottslig verksamhet genom olika transaktioner till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. För att dömas för penningtvättsbrott krävs det att det kan styrkas att den aktuella egendomen kommer från brott eller brottslig verksamhet. Det kan exempelvis handla om pengar från narkotikabrott, människosmuggling eller bedrägerier.

– Den nya lagstiftningen är välkommen. Den ger oss inte bara bättre möjligheter att arbeta med kriminalitet som ger vinster i Sverige, utan ger också möjligheter att utveckla det internationella samarbetet, säger överåklagare Björn Blomqvist vid Åklagarmyndigheten.

I den nya lagen kriminaliseras också så kallad självtvätt, det vill säga att tvätta brottsvinster från brott som man själv har begått. Tidigare kunde man bara dömas för penninghäleri vid tvätt av andras brottsvinster.

Svensson/Ekobrottsmyndigheten

Intressant? 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements