EU:s stängda gränser leder till flyktingkatastrofer

I sin beslutsamhet att stänga igen gränser sätter EU och medlemsstaterna flyktingar och migranters liv och rättigheter på spel, säger Amnesty International i en ny rapport.
Rapporten, The human cost of Fortress Europe: Human rights violations against migrants and refugees at Europ’e borders, visar hur EU:s migrationspolitik och gränskontroller hindrar flyktingar från att kunna söka asyl i Europa och leder till att flyktingar riskerar sina liv i allt farligare flyktvägar.

– Effektiviteten i EU:s åtgärder för att hindra strömmen av irregulära migranter och flyktingar kan ifrågasättas. Samtidigt är kostnaden i liv och mänskliga tragedier omätbar och betalas av världens mest sårbara människor, säger John Dalhuisen, chef för Amnesty Internationals Europa- och Centralasienavdelning.

Gränskontroll

EU läger ner miljarder euro på sin migrationspolitik. Miljoner Euro används varje år till att bygga stängsel, sofistikerade övervakningssystem och patrullering av gränser.

Ett avslöjande mått på hur pengarna används är att nästan två miljarder euro användes till gränskontroll mellan 2007-2013, men endast 700 miljoner euro på att förbättra situationen för asylsökande och flyktingar inom EU:s gränser under samma tidsperiod.

EU och medlemsstaterna samarbetar med och bistår även ekonomiskt grannländer som Turkiet, Marocko och Libyen, för att skapa en buffertzon runt EU, i ett försök att stoppa migranter och flyktingar innan de ens når EU:s gränser. Samtidigt blundar man för de övergrepp migranter och flyktingar utsätts för i dessa länder.

– EU-länderna kan inte frigöra sig från sitt ansvar för mänskliga rättigheter mot dem som försöker ta sig in i EU, genom att lägga ut migrationskontrollen på andra länder.

Olagliga ”push-backs”

Flyktingar och migranter som klarar av att ta sig till Europas gränser riskerar att tvingas tillbaka. Amnesty har dokumenterat så kallade push-backs av gränspolis i Bulgarien men främst när det gäller Grekland där metoden är utbredd. Push-backs är olagliga, de berövar människor rätten att söka asyl, oftast med våldsamma och till och med livshotande metoder.

Men push-backs förekommer inte endast vid EU:s sydöstra gränser. I februari 2014 öppnade spansk polis eld med gummikulor och tårgas mot 250 migranter och flyktingar som simmande försökte ta sig till Spanien från Ceuta, den spanska enklaven i norra Marocko. Fjorton människor dog, 23 som klarade att ta sig till stranden skickades omedelbart tillbaka utan möjlighet till en formell asylansökan.

– Enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR, finns det idag fler människor på flykt än någonsin sedan slutet på andra världskriget. Det är chockerande att EU:s svar på denna humanitära kris är att öka på den, säger John Dalhuisen.

– Nästan hälften av dem som försöker ta sig in i EU är på flykt undan krig och förföljelse i länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea och Somalia. Flyktingar måste ges möjlighet att ta sig in i EU på legala vägar så att de inte tvingas till farliga resvägar.

Människor som drunknat till havs

Varje år dör hundratals människor när de försöker ta sig till Europas gränser i överfulla båtar. Sedan de tragiska händelserna i närheten av den italienska ön Lampedusa, där mer än 400 personer förlorade livet under 2013, har de italienska myndigheterna satt igång ett sök-och räddningsprogram som kallas ”Operation Mare Nostrum”. Sedan starten i oktober 2013 har mer än 50 000 människors liv räddats. .

Men detta är inte tillräckligt, under årets första sex månader har 200 personer drunknat och ytterligare ett hundratal saknas och tros ha drunknat.

– Ansvaret för dessa liv vilar kollektivt på EU. Andra medlemsstater måste följa Italiens exempel och hindra människor från att drunkna genom att förstärka sök-och räddningsinsatserna i Egeiska havet och Medelhavet.

– De humanitära tragedierna vid Europas gränser är varken oundvikliga eller utanför EU:s kontroll. Många är direkt orsakade av EU. Det är dags för EU att värna människors liv före gränser, säger John Dalhuisen.

Svensson/Amnesty

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements