Arbete mot extremism med okunnig ansvarig och meningslöst uppdrag

Mona Sahlin sitter visserligen i Expo:s styrelse men i min ögon är hon totalt okunnig om det hon nu ska arbeta med. Jag har arbetat med frågorna kring rasism och extremister i 40 år och har nog en viss koll på vilka människor som besitter kunskap på området. Mona Sahlin är inte en av dem. Alla uttalanden jag sett av henne kring rasism och liknande frågor har också visat på okunnighet och naivitet gränsande till dumhet. Nu ska hon vara ansvarig för arbetet mot vad regeringen kallar ”våldsbejakande extremism” och det hot mot ”demokratin” som detta anses utgöra. Begreppet som bara är dumheter.

Enda existerande hotet mot demokrati är rasismen och de rasistiska partierna inklusive Sverigedemokraterna (SD). Men SD inte är våldsbejakande anser den borgerliga regeringen inte att de utgör ett hot mot den begränsade men viktiga demokrati vi idag har. I verkligheten är SD det största hotet, mycket större än våldsamma nazister som mest är ett hot mot enskilda kvinnor, HBTQ-personer, invandrare, antirasistaktivister och vänsterfolk. SD är ett större och mer generellt hot mot alla invandrare, HBTQ-personer, kvinnor, antirasister och vänsteraktivister som grupper.

Förutom nazister och sverigedemokrater finns egentligen inget annat hot mot demokratin i Sverige. Militant islamistisk fundamentalism finns i realiteten inte då de är mycket få till antalet i Sverige och dessutom inte ett dugg våldsamma. Den extremt lilla del av vänstern som vill använda våld i offensivt syfte är inte heller ett hot mot demokratin. Det anser inte Säpo och det anser ingen som är bekant med miljön på annat sätt heller. Fast den okunniga svenska regeringen anser det.

Därför tillsätter regeringen ör säkerhets skull en lika okunnig människa som ansvarig för arbetet mot det som de kallar ”våldsbejakande extremism”. Ett begrepp som innefattar helt olika saker som har helt olika lösningar eller i vissa fall så behövs det inte ens några lösningar eftersom inget problem finns. Lösningar som ska försöka åtgärda icke-existerande problem innebär istället en risk för att problemen ifråga istället skapas. Med Mona Sahlin i spetsen för arbetet skulle jag nog tro att den risken blir överhängande. Regeringens inititaiv och Mona Sahlins ledarskjap risker bli något som skapar problem och inte löser ett skit. Så går det när verkligheten får ge vika för ideologisk blindhet och okunskap.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements