Vi väljer vänner som är genetiskt lika oss själva

Detta handlar inte om enkla mekanismer som att vi väljer vänner som har samma ögonfärg, hårfärg, färg på skinnet etc. Det handlar om att de vänner vi har på en djupare nivå är genetiskt lika oss själva. Den studie som använts för att komma fram till detta är en studie gjord på en homogen vit grupp av västerlänningar så den typen av enkla samband som jag inledde med att beskriva påverkar inte resultatet. Det som studien konstaterat är att vänner är mer genetiskt lika än vad slumpen skulle ge. utom på ett område, immunförsvaret. Där är vänner genetiskt mer olika än om slumpen fått råda:

Genomgången av sammanlagt 1,5 miljoner genetiska markörer hos var och en visade att 1 procent var identiska hos vännerna. Det kan låta lite men är i dessa sammanhang jättemycket. Det motsvarar två personer som delar samma farfars farfars far.

– En procent kanske inte låter så mycket för en lekman, men för genforskare är det ett ansenlig siffra. Och tänk så egendomligt: de flesta vet inte vilka deras fjärdegenerationskusiner är, ändå lyckas vi på något sätt, bland myriader av möjligheter, välja vänner som liknar oss själva, säger Yale-professorn i sociologi, evolutionär biologi och medicin Nicholas Christakis i en kommentar.

[…]

De genetiska likheterna bland vänner, och skillnaderna mot de som förblev främlingar, går enligt forskarna bortom det som kan förklaras av en gemensam kulturell bakgrund. Störst är likheterna vad gäller luktsinnet, men när det gäller immunförsvaret är bilden helt omvänd. Då är skillnaderna större hos vännerna än bland främlingar.

Mönstret är så tydligt att forskarna endast utifrån DNA-prover kan avgöra vilka som kommer att bli vänner med samma säkerhet som man idag kan säga att vissa genetiska anlag ökar risken för fetma eller schizofreni.

Upptäckten kastar nytt bränsle på det som ibland kallas för metagenetik, alltså att våra arvsanlag inte enbart utvecklats individuellt utan i grupp. Förmågan att hitta vänner med mycket lika arvsanlag har sannolikt kunnat ge stora evolutionära fördelar, resonerar forskarna.

Att folk fryser vid samma tillfälle, att folk regerar på samma stimuli osv är egenskaper som gör det lättare för grupper att hålla ihop. Därför kan det vara vettigt att välja genetiskt lika vänner. Det gynnar helt enkelt gruppen som en person tillhör. Samma sak gäller när vänner med radikalt annorlunda immunförsvar väljs. Olika immunförsvar ökar chansen för att någon i gruppen ska klara av en viss sjukdom bättre än de andra. Överlevnadschanserna för gruppen ökar därmed. Hur det går till när vi lyckas välja genetiskt lika vänner med genetiskt annorlunda immunförsvar har forskarna däremot inget svar på.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements