Miljöpartiet inte HBTQ-vänligast men mest överens med RFSL

RFSL har genom ett antal frågor till politiker på olika partiers listor och en genomgång av hur partierna handlat när olika HBTQ-frågor behandlats i riksdagen. En del i media har med utgångspunkt från undersökningen hävdat att den visar att Miljöpartiet är bäste på HBTQ-frågor. Det visar den inte. Undersökningen utgår från vad RFSL anser vara rätt och riktigt i HBTQ-frågor och kanske inte säger ett dugg om vad som är rätt och riktig eller bäst. Den har kommit fram till att Miljöpartiet och Piratpartiet har åsikter som mest står i överensstämmelse med de uppfattningar RFSL har.

Exempelvis är det RFSL:s uppfattning att surrogatmödraskap ska vara tillåtet, reglerat i lag osv. Men surrogtamödrafrågan är en komplex fråga där det inte är självklart att det bästa är att det tillåts. Det är inte heller i första hand en HBTQ-fråga och att någon är negativ till surrogatmödraskap betyder inte betyda att den personen är dålig vad det gäller HBTQ-frågor. Istället är det väl i förts hand en fråga om kvinnors rättigheter och klass. Där underklassens kvinnor kan utnyttjas av överklassen för att de senare ska kunna få barn utan att behöva bära barn och föda själva. Det är också en fråga om barnlöshet. Ska barnlösa kunna få barn genom surrogatmödraskap. Det är i slutändan en fråga om att får barn är en rättighet eller inte. Det är det som jag ser det inte alls.

Eftersom det bara är 14 frågor innebär denna enda fråga att resultaten från RFSL:s undersökningen starkt kan ifrågasättas. Det finns vad jag förstår därmed inte något underlag för att Miljöpartiet är det bästa partiet i HBTQ-frågor. Det bästa partiet i dessa frågor enligt RFSL, men inte mer. Dessutom är frågan om 18-årsgräns för juridiska möjligheter att ändra könstillhörighet också en komplex fråga som berör mycket mer än bara HBTQ-frågor och det är inte självklart att negativt svar på den frågan innebär att den svarande är dålig för HBTQ-frågor och HBTQ-personer.

Det finns alltså inte underlag för att påstå att Miljöpartiet är det bästa partiet i HBTQ-frågor. Det vi kan påstå utifrån RFSL:s frågor är att RFSL gillar Miljöpartiet och Piratpartiet. Vilket ju blir lite märkligt, för RFSL ska väl formellt vara partipolitiskt oberoende. Vi kan också säga att Piratpartiet och Miljöpartiet är de partier som har åsikter som står i överensstämmelse med RFSL:s åsikter. Det är också vad RFSL själv säger. Media har dragit slutsatsen att miljöpartiet är bäst i HBTQ-frågor och de har som så ofta fel. För undersökningen kan inte visa och visar inget sånt.

Intressant?
Mer: DN1, 2, 3FemPers, SVD1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements