Privatisering orsak till dålig katastrofberedskap

I samband med den stora branden i Bergslagen kritiseras nu myndigheter för dålig beredskap. Det är mycket snack om ökad katastrofberedskap med anledning av klimatet, men mycket lite verkstad. Det är ingen som tar ett övergripande ansvar och ingen som vet vem som är ansvarig för olika saker. Snöröjning och liknande är utlagt på entreprenad, privatiserat och inte på något sätt anpassat till extrema situationer. Det skulle helt enkelt bli för dyrt att skriva såna kontrakt. Privatiseringen blir därmed delvis en orsak till dålig katastrofberedskap.

Ingen vill bygga rejälare avloppssystem och skyddsvallar. Det är dyrt och svårt att motivera. Avlopp och vatten är dessutom delvis privatiserat, i alla fall bolagiserat och marknadsanpassat på många håll. Något som leder till att de bolagen bara tar ansvar för sin egn vinst och inte bryr sig om vad samhället kan tänkas behöva. Privatiserings- och marknadsideologin har på så sätt lett till sämre katastrofberedskap. Ingen vill bygga system som bara kostar på kort sikt och inte ger nån vinst de närmaste två åren.

El- och telesystem är privatiserade och marknadsanpassade. Verksamheterna är uppstyckade på en mängd privata bolag, telefonbolag, bolag i flera led som underhåller infrastruktur, bolag som äger infrastruktur osv. Dessa bolag ser enbart till sin egen vinst och tar självklart inget samhällsansvar. Privatiseringen har på så sätt bidragit till sämre katastrofberedskap.

Samma läge gäller också järnvägen. Där behövs det inte ens katastrofer för att det inte ska fungera. Det räcker med vilken dag som helst för att bristande underhåll på grund av privatisering ska leda till att det inte fungerar. Det är uppenbart att extrema förhållanden innebär en katastrof för järnvägens funktion.

Privatisering och marknadsfixering är uppenbart delar i och bidrar den dåliga beredskapen generellt och mer specifikt till svårigheterna att hantera skogsbranden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pigge Kott

    Tror snarare det beror på uppsplittringen av ansvaret ner på kommunal nivå etc. Sverige behöver regional och nationell katastrofsamordning. Det är för mycket begärt att deltidsbrandchefen i Knäckebrödhult ska hantera kvadratkilometerstora skogsbränder och samordna länets alla släckresurser. Han borde bara behövt ringa en överodnad när situationen gled dem ur händerna och insatsen skulle ha varit igång enligt en förutbestämd plan.
    På värnpliktstiden hade det funnits massor med personal att tillgå, med lämpliga kläder, gasmasker mot röken, terrängfordon, och inte minst en färdig beslutskedja. Reinfeldts privatarmé lämpar sig inte för sådant.
    Den kommunala bolagiseringen är också ett problem. När kommunen pytsar ut extra pengar till skolan, vårdhemmet eller räddningstjänsten kommer det likaledes kommunala fastighetsbolaget och höjer hyrorna och norpar tillbaka samma pengar.

    • Det ena utesluter inte det andra. Jag påstår inte heller att privatisering och marknadsmekanismer är hela orsaken.