Att oroa sig för ökad användning av droger när ingen finns är dumt

Två borgerliga ungdomspolitiker i Göteborg tycker att vi ska göra upp med drogromantik och införa nolltolerans mot detta. anledningen till detta är att de tror att användningen av cannabis ökar. Något som inte är sant. Att antalet intagna på en mottagning i Stockholm ökat har ingen som helst bäring på om bruket av cannabis ökar eller inte. Det är inte ett bevis på nånting. Ändå tar de två politikerna, Sivert Aronsson och Kalle Bäck, detta som bevis för att cannabisbruket ökar. Det påstående om vad CAN:s undersökningar som de för fram är dessutom en förfalskning av verkligheten. För visserligen ökade antalet pojkar som använt cannabis mellan 2004 och 2010, så andeln är högre idag än 2010, men samtidigt så har ökningen helt avtagit därefter:

Cannabisbruket har däremot ökat något det sista året, men inte sett på lite längre sikt. Inte heller finns nån egentlig ökning bland högstadieelever när det gäller regelbunden användning av narkotika. I årets undersökning är det däremot en ökningen av andelen som provat. 9 procent av pojkarna i årskurs 9 och 7 procent av flickorna som uppger att de använt narkotika någon gång. Motsvarande andelar 2013 var 7 procent bland pojkarna och 6 procent bland flickorna. Sett över lite längre tid har dock cannabisbruket inte ökat. Det är lika litet idag som i slutet av 1990-talet förutom bland pojkar i gymnasiet där det finns en ökning sen detta började undersökas år 2004.Ökningen har dock upphört efter år 2010.

I den verkliga världen, utanför Bäck och Aronssons huvuden, finns det regelbundna undersökningar av ungdomars cannabisbruk. Det finns ingenting i dessa som visar på en ökning över tid. Bäck och Aronsson har fel i sitt grundantagande och därmed blir deras inlägg om drogromantik helt förfelat och meningslöst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements