Ansvarslös moderat vill förbjuda tiggeri

Med anledning av att Rumänien och Bulgarien inte vill förbättra läget och situationen för sin fattiga romska minoriteter, vill ett moderat borgarråd försämra situationen för dessa minoriteter ytterligare. Genom att förbjuda dem att tigga. Tigger i rikare länder är ett av få sätt att få lite mer pengar än vad som är möjligt i hemlandet som idag står till buds för de mycket fattiga romerna från främst Rumänien och Bulgarien.

När Rumänien och Bulgarien inte vill ta ansvar vill inte heller Cecilia Magnusson det. Att förbjuda tiggeri är att vägra ta ansvar. Att förbjuda tiggeri leder till fler svårigheter för människor som är fattiga. Till ökad fattigdom, inte minskad fattigdom som fr Magnusson tror (förresten en av de obehagligaste människor jag träffat i verkligheten, i klass med den tidigare polischefen Håkan Jaldung). Det är inte tiggeri som gör folk fattiga, utan folk tigger för de är fattiga. Det är inte arbetslöshet som gör folk arbetslösa, utan brist på jobb. Inga nya jobb skapas när arbetslösa får mindre pengar i plånboken, däremot fler tiggare. Fler arbeten ger färre arbetslösa, färre arbetslösa ger färre tiggare. Det är inte ett personligt problem när en person inte har arbete eller tvingas tigga. Det är ett samhälleligt problem som inte kan lösas på ett personligt privat plan.

Att jämföra tiggeri med narkotikabruk och prostitution som Magnusson gör är extremt cyniskt och det handlar om helt olika saker. En tiggare tigger för att föröka ta ansvar för sitt och sin familjs liv. Det är ett sätt att försöka tjäna pengar som kan jämföras med arbete. Att använda narkotika är inte att ta ansvar och prostitution är en mycket mer komplicerad och mångfacetterad fråga än tiggeri.

Ja, det är jobbigt att se tiggare överallt, men lösningen är inte att sopa problemen och tiggeriet under mattan. Lösningen är att skapa ett annat Europa. Ett Europa där klyftorna i samhället görs mindre, ett Europa där fler arbeten finns, ett Europa där utbildning och jobb även finns för romer. Ingenting i samhället blir bättre av att slippa se de problem som finns som Magnusson tycks tro. Utan bara sämre. Det går inte att lösa problem om vi sopar dem under mattan och vägrar se dem. Magnussons förslag är cyniskt, obehagligt, inhumant och vittnar om en medeltida människosyn och en vilja att bygga ett samhälle bara för de rika och starka. Det är djupt obehagligt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • thove

    Att försöka dölja problemen är en så feg teknik! Man ser på konsekvenserna, inte orsaken, och säger att man mår dåligt av någon annans olycka. Hela resonemanget är så otroligt egoistiskt att man knappt kan ta det seriöst!

    Tycker du att man ska förbjuda tiggeriet? Jag gör en undersökning för att se vart det lutar. http://www.plusett.nu/omrostning-4517/tycker-du-att-man-ska-forbjuda-tiggeri