Fängelsedomar för grova bedrägerier víd tunnelbygge

Attunda tingsrätt dömde i fredags fyra män till fängelse för att ha lurat till sig över 27 miljoner kronor av Stockholms stad. Samtliga döms även att betala skadestånd till kommunen. Huvudmannen döms att återbetala närmare 20 miljoner kronor.

Männen, som är mellan 49 och 55 år, döms bland annat för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Totalt misstänks de fyra männen ha lurat Stockholm stad på 27,4 miljoner med hjälp av falska fakturor vid renoveringen av Söderledstunneln.

– Det är skattebetalarnas pengar som har försvunnit i det här grova bedrägeriet och det är en viktig signal att man inte kan begå den här sortens brott ostraffat, säger Elisabeth Börjesson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Bakgrunden är att Skatteverket i juni 2012 upptäckte att Stockholm stad tagit emot en rad falska och uppblåsta fakturor under renoveringsarbetet med Söderledstunneln som genomfördes under 2011-2012. Entreprenören fakturerade 288,6 miljoner kr för arbetet. Åklagaren gjorde gällande att kommunen betalat 27,4 miljoner kr för mycket. Ärendet anmäldes därefter till Ekobrottsmyndigheten som utredde vidare och väckte åtal. Tingsrätten ansåg det styrkt att fakturor i tre led varit osanna. Därmed har kommunen vilseletts. Fyra män har alla haft en så viktig och aktiv del i utförandet att samtliga dömts för grovt bedrägeri. Dessa är den samordnande byggledaren, projektledaren på Trafikkontoret, en man som representerat entreprenören och en man som representerat en underentreprenör.

– Den samordnande byggledaren har skickat osanna fakturor till underentreprenören, som i sin tur skickat fakturor för arbete i tunneln till entreprenören. Det har bevisats att underentreprenören över huvud taget inte arbetat i tunneln. Men entreprenören har ändå betalat dessa osanna fakturor och dolt kostnaderna i sina fakturor till kommunen. Det har dock inte gått att utreda exakt vilka fakturor till kommunen som varit osanna, säger rättens ordförande Patrik Alm i en kommentar.

Det blev också fällande domar i åtalen som gällde hanteringen av fakturor enligt huvudåtalet. Den samordnande byggledaren och mannen som representerade underentreprenören dömdes för grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott. Mannen som representerade entreprenören döms för grovt bokföringsbrott.

Domen handlade också om ett åtal för grovt bokföringsbrott i ett annat bolag, vilket den samordnande byggledaren och hans hustru dömts för. För detta fick hustrun villkorlig dom och samhällstjänst.

De fyra huvudåtalade får fängelsestraff. Det blir fem års fängelse för den samordnande byggledaren, som varit den mest drivande och den som fått mest vinning av brottet. De två män som representerat entreprenören och underentreprenören dömdes till tre och ett halvt års respektive fyra års fängelse. Projektledaren fick två och ett halvt års fängelse och där har tingsrätten tagit hänsyn till att han avskedats. Tre av männen, men inte projektledaren, fick näringsförbud på mellan fem och sju år med start omedelbart.

Huvudmannen dömdes skyldig att återbetala 19 800 000 kr till staten. Dessutom  ska de fyra männen solidariskt betala skadestånd till Stockholms kommun med det belopp som inte har återbetalats, 3,9 miljoner kr. De ska också solidariskt ersätta kommunens rättegångskostnader med knappt en miljon kr. De inblandade företagen friades från brott.

Samtliga dömda nekar till brott.

Svensson/Ekobrottsmyndigheten/Domstol.se,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements