Wallenberg bestämmer – regeringen duckar

I samband med det svenska bygget av en vapenfabrik i Saudiarabien har det kommit fram att Marcus Wallenberg utövat påtryckningar mot regeringen i hemlighet. Ett brev från honom ska ha fått den borgerliga regeringen att ändra sig. På så sätt åsidsosätts demokratin, devalveras demokratin. Regeringen gör upp med Sveriges mäktigaste finansfamilj i hemlighet. Finansfamiljen får det som de vill ha, även om det innebär lagbrott.

Det finns totalt omkring 1 miljon anställda i företag som Wallenbergs kontrollerar. Flertalet utanför Sveriges gränser, men även inom Sveriges gränser handlar det om väldigt många. Några av de företag familjen kontrollerar är Ericsson med 16 000 anställda i Sverige, ABB med 9 000 anställda i Sverige, Atlas Copco med 4 000 Sverigebaserade, Electrolux med 2 300, Husqvarna med 2 000 medarbetare i Sverige, Saab med 10 500, SEB med 8 000, Aleris med 6 000, ISS med minst 12 000 och Stora Enso med 5 000 anställda i Sverige.

Wallenbergs håller Sverige i ett järngrepp som Jonas Fröberg skriver i SVD Näringsliv:

Wallenbergfamiljen håller ännu Sverige i ett järngrepp.

[…]

Marcus Wallenberg, vars farfar hette Marcus ”Dodde” kan med fog sägas ha viss makt.

Den nu kände brevskrivaren Marcus Wallenberg är ordförande i Saab AB och han såg i sitt brev, enligt Ekots uppgifter, en risk att Saabs radarsystem Erieye ”skulle hamna i farozonen” om Sverige inte hade en vapenfabrik i Saudiarabien.

Saab AB har 10 500 anställda i Sverige.

Man kan uttrycka det annorlunda: Vapenfabrik i diktatur kontra jobb i Sverige. En. Massa. Jobb.

Och för alla politiska partier med minsta intresse av ord som ”arbetslinje” eller ”jobb” kan det bli lite kymigt, speciellt inför valet den 14 september vars huvudtema är, just det, jobben.

Vapenexport är ett känsligt ämne, ett annat som får politiker i alla läger att vrida sig som nervsjuka maskar är välfärdsbolagens framtid. Investor äger vårdkoncernen Aleris som 2012 omsatte 4,1 miljarder kronor med runt 6 000 medarbetare. Familjen Wallenberg har genom Investor kritiserat kravet på stoppade välfärdsvinster.

Nu är vi många som undrar: Finns det fler diskreta, sorgfälligt hemligstämplade brev ställda i kamratlig ton med inslag av sylvassa nålstick och formuleringar som ”det vore bra om”?

[…]

Alla har en rätt att lobba, driva frågor. I Tyskland lobbar inte minst bilindustrin oförblommerat mot Angela Merkel inför öppen ridå. Det farliga är det som sker i de allra hemligaste rummen, bakom en fasad som säger något totalt annat.

Flera regeringsmedlemmar förnekar dock all kännedom om brevet från Wallenberg. Vilket verkar något underligt. En av de som säger sig inte känna till brevet är Carl Bildt. Detta trots att hans närmaste man Fredrik Belfrage pekas ut som en av de mest aktiva i frågan.

Läs mer om familjen Wallenbergs makt idag och genom tiderna:

 1. Wallenbergs, del 1 – en av världens mäktigaste finansfamiljer
 2. Wallenbergs, del 2 – familjens makthavare
 3. Dynastier – familjen Wallenberg
 4. Bankväsendet – Stockholms Enskilda Bank
 5. Smålands Bank
 6. Bohusbanken – sveriges minsta affärsbank under 1900-talet
 7. AB Investor – Sveriges äldsta investmentbolag
 8. Förvaltnings AB Providentia – en gång Wallenbergarnas andra investmentbolag
 9. Incentive AB – Wallenbergs utvecklingsbolag
 10. SILA – en gång den privata ägaren i SAS
 11. Wallenbergs och den svenska skogsindustrin – Wifstavarf, Kopparfors
 12. Wallenbergs makt
 13. Wallenbergs makt – familjestiftelserna
 14. Wallenbergs makt – familjen
 15. Wallenbergs makt – AB Investor
 16. Wallenbergs makt – EQT
 17. Wallenbergs makt – SEB
 18. FAM – Wallenbergs eget fondbolag
 19. RAM Rational Asset Management – med kopplingar till Wallenbergs

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements