RFSL varnar för att dra förhastade slutsatser utifrån BRÅ:s hatbrottsstatistik

Christian Antoni Möllerop

Christian Antoni Möllerop

Den 21 augusti presenterades Brå:s hatbrottsrapport ”Hatbrott 2013”. Antalet identifierade hatbrottsanmälningar på grund av sexuell läggning har enligt BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) fortsatt att minska. Samtidigt konstaterar BRÅ att den självuppskattade utsattheten för hatbrott ligger på samma höga nivå som tidigare. RFSL varnar för att dra förhastade slutsatser utifrån BRÅ:s hatbrottsstatistik.

BRÅ skriver i sin rapport att nedgången i antalet polisanmälningar eventuellt kan bero på att det faktiskt har skett en nedgång i utsattheten för homofobiska hatbrott, på grund av en positiv utveckling av attityderna mot homosexuella i Sverige. RFSL påpekar dock att hatbrott riktade mot hbtq-personer har legat högt under flera års tid, och studier visar på att hatbrottsproblematiken är mer omfattande än att bara handla om antalet polisanmälningar.

I december 2013 lanserade RFSL rapporten Misstro – om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser och vad som behöver förändras. Över 5 000 hbtq-personer har svarat på frågor via en webbenkät. Undersökningen visade att det finns en utbredd misstro och osäkerhet bland hbtq-personer om huruvida samhällsinstanser som polisen eller socialtjänsten har ett professionellt och kompetent bemötande.

– Bristande förtroende leder till svårigheter att få rätt hjälp, det innebär också en stor risk för missvisande statistik när det gäller förekomsten av hatbrott. Antalet polisanmälningar räcker inte till för att bedöma om hatbrotten blir fler eller färre, eftersom många hbtq-personer helt enkelt inte anmäler det de utsatts för, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

RFSL:s brottsofferjour ger stöd till personer som är utsatta för hatbrott, våld i nära relation eller hedersrelaterade brott. RFSL:s brottsofferjour har inte sett någon nedgång i antalet klienter utsatta för hatbrott.

– Vi varnar för att dra förhastade slutsatser kring huruvida hatbrotten de facto har gått ner eller inte baserat på den statistik som BRÅ har presenterat. Det är beklämmande att varje gång vi diskuterar hatbrott så tar den utgångspunkt i antalet polisanmälningar. Det behövs en bredare diskussion som i större grad handlar om vilka åtgärder som behövs för att öka antalet polisanmälningar, stärka hbtq-personers förtroende för samhällsinstanser som polisen, samt vilka andra åtgärder som behövs för att systematiskt motverka homofobiska och transfobiska brott, säger Christian Antoni Möllerop.

RFSL har vid ett flertal tillfällen lyft vikten av att Sverige får på plats en handlingsplan som tydligt beskriver hur regeringen avser att hatbrott skall bekämpas och förebyggas. Regeringen har själv beslutat om en strategi på hbt-området som berör hatbrottsområdet, men åtgärderna är långt ifrån tillräckliga. Strategin brister i fråga om viktiga ändringar som behövs i till exempel, långsiktig finansiering av RFSL:s brottsofferjour, kompetensutveckling av rättsväsendets aktörer, skyddade boenden som är öppna för transpersoner och män m.m.

– Det är glädjande att regeringen tidigare beslutade att Rikspolisstyrelsen ska prioritera hatbrott. Det är även mycket glädjande att regeringen har fattat beslut om att transpersoner skall ingå i hatbrottslagstiftningen och att ett förtydligande i straffskärpningsregeln skall genomföras för att öka transpersoners skydd mot transfobiska brott. Utöver detta finns det dock fortfarande ett flertal utvecklingsområden. Det måste tas ett bredare grepp där ändringar i lagstiftningen sker parallellt med kompetenshöjande och förebyggande insatser, säger Christian Antoni Möllerop.

Precis som när det gäller nästan alla brottslighet mot person är antalet anmälda brott en mycket dålig mätare på det verkliga läget. För mord är antalet anmälda mord 3 gånger så många som det verkliga antalet mord och när det gäller våldtäkter och andra sexrelaterade brott är mörkertalet mycket stort, dvs antalet anmälda brott är betydligt färre än antalet verkliga brott. Detsamma gäller hatbrott.

RFSL/Svensson

Intressant?
Media: SMP, DJ, SAS, SVD, SVT, SkD, NSK, LT, Dagen, DN, Shb,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements