Att inte ge nåt till tiggare löser ingenting

En socialdemokratisk politiker i Timrå tycker inte att någon ska ge pengar till tiggare. Det förstör marknaden hävdar han. Precis som om tiggeri var ett val bland många andra för fattiga romer i Rumänien i Bulgarien. Valet är snarare att vara utfattig och tigga i Rumänien eller vara fattig och tigga i västvärlden. Det senare ger lite mer pengar och ett bättre liv för många fler än bara den individ som tigger. Romerna som tigger hos oss har i själva verket inget val.

Om ingen skulle ge pengar kanske ingen skulle tigga här, men det skulle också innebär ett mycket sämre liv för tiggaran och deras familjer i Rumänien och Bulgarien. Kanske skulle det istället innebär att fler unga kvinnor tvingades in i prostitution som ett sätt att ekonomin och livet för familjerna att gå ihop.

Det finns alltså som jag ser det stor anledning att ge pengar till tiggare, att ordna med bättre boende, att hjälpa tiggarna på olika sätt. Det gör nämligen deras liv bättre.

På sikt behövs naturligtvis mer grundläggande lösningar. Fler arbeten, bättre utbildning och socialförsäkringssystem i hemländerna. Går sånt inte att ordna så måste kanske EU ta fram gemensamma europeiska system som kan underlätta för människor utan arbeta och som lever i misär. Det sistnämnda kanske är nödvändigt oavsett hur olika nationalstater gör. För naturligtvis är det ett problem för hel Europa att så många människor tvingas till tiggeri på grund av fattigdom.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements