Vi behöver inte ändra regeringen för att förändra polisen

Men förmodligen skulle det vara lättare med en annan regering. Men inte säkert. Det var en socialdemokratiska regering i Sverige år 2001. Polisens agerande där försvarades av alla stora partier inklusive Vänsterpartiet (Jonas Sjöstedt satt i partiets styrelse vid den tidpunkten och röstade för att bara kritisera oss demonstranter, men inte polisen). Miljöpartiet var det parti som hanterade frågan bäst av de stora, men ändå inte speciellt bra. Med tiden svängde också Vänsterpartiet, men det satt hårt inne. Sossarna har nog inte ändrat sig än. De försvara säkert sina rosor till polisen och sina fördömanden av de som misshandlades (här ska sägas att Göran Johansson i Göteborg tog ett annat ställningstagande, han kritiserade visserligen inte polisen, men han gick heller inte till generalangrepp mot demonstranterna och delade inte ut några rosor).

Vilken regering vi har betyder alltså väldigt lite för hur polisen beter sig och agerar. Vilken regering vi har spelar också mycket liten roll för hur polisen agerar och beter sig. Vi har kunnat förändra polisen beteende och agerande i Göteborg när det gäller hur de hanterar vänsterdemonstrationer och antirasistdemonstrationer. Göteborgspolisen rider inte ner folk, de misshandlar inte folk, de bär sig åt som folk snarare. Som vanligt folk. Så polisen går att förändra om vi bara vill. Oavsett regering. Nabila har fel på den punkten i sin ledare i ETC. Annars har hon rätt helt och hållet. Tre punkter är grunden för att arbeta för en förändring för hur polisen agerar och beter sig:

1. Ha som målsättning att alla aktioner ska kunna locka vem som helst, 90-åringar såväl som 15-åringar. Dvs de ska vara fredliga. Planeras för att vara fredliga. Förberedas för att vara fredliga. Vi har inget att vinna på våld.

2. Acceptera inte att polisen har våldsmonopol utan gör klart för dem att vi slår tillbaks om de slår oss. Kräver naturligtvis också att vi är förberedda att slå tillbaks. Missköter polisen sig får de kravaller. Observera att även i detta fall kan det bli negativt för oss när vi använder våld. I opinionen. Det kan ändå vara nödvändigt. Sköter de sig ska vi inte angripa dem, kravallstaketen eller något annat.

3. Ha en dialog med polisen. Innan såväl som under manifestationerna. Syftet med dialogen ska vara att förhindra polisen från att göra dumheter samt flytta fram våra positioner så att vi får genomföra det vi vill. När det gäller det senare får vi vara öppna för kompromisser, men inte vad det gäller det första. Men kom ihåg, inget våld från polisen förutsätter också inget våld från oss.

Intressant?
Media: Skanskan1, 2, NSK1, 2, LT1, 2, SMP, Barometern, BT,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements