Feminismen måste vara en befrielsekamp mot alla former av förtryck; rasism, homofobi, transfobi, klass, otillgänglighet.

Sissela Nordling Blanco

Sissela Nordling Blanco

Så säger Sissela Nordling Blanco, representant för Feministiskt Initiativ, i en intervju i ETC. Som jag ser det är uttalandet problematiskt då det devalverar begreppet feminism. Fråntar begreppet all form av vettig innebörd. Istället för att betyda kamp för jämställdhet, dvs lika villkor och rättigheter för kvinnor och män . Om all kamp mot förtryck är feminism saknar begreppet relevans och betydelse. I förlängningen innebär det en försvagning av kampen för jämställdhet.

Feministiskt Initiativ riskerar därmed, kommer därmed, att bli en black om foten för allt jämställdhetsarbete som jag ser det. Det måste vara möjligt för människor att vara feminister även om de inte är socialister, för människor att vara för jämställdhet även om de är homofober eller tycker att samhället handikappanpassar alltför mycket.

Jag har inga problem med att Feministiskt Initiativ som parti vänder sig mot alla typer av förtryck. Jag har problem med den allomfattande definition av feminism som Nordling Blanco framför.

En socialist kan kämpa för lika rättigheter för alla människor oavsett kön, genus, etnicitet, ras, religion, hudfärg, hårfärg, längd, vikt, nationalitet, medborgarskap, sexuell läggning, rörelseförmåga osv. Men det innebär ju inte att socialism är kamp mot alla former av förtryck, utan socialism innebär kamp för ett jämlikt samhälle, ett klasslöst samhälle. Socialism är dessutom ett ord som också betyder det samhällssystem som en socialist vill ha.

En feminist kan också kämpa för lika rättigheter för alla människor oavsett kön, genus, etnicitet, ras, religion, hudfärg, hårfärg, längd, vikt, nationalitet, medborgarskap, sexuell läggning, rörelseförmåga osv. Men det innebär ju inte att feminism är kampen för allt det. Feminism är som jag ser det kampen för jämställdhet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements