Federativ direktdemokrati

FörklaringBoknytt
Förklaring
Michael Hardt & Antonio Negri
Tankekraft förlag

Federativ direktdemokrati

En hejdlöst överintellektualiserad vänsterdebattbok. Men ge den en chans. För mellan de ofta luddabstrakta raderna kan man ta del av en brännande aktuell diskussion; Hur ska – konkret – framtidssamhället byggas?

Den nyliberala globala marknadskapitalismen är förstås en återvändsgränd med sina ekonomiska kriser, sociala orättvisor och ekologiska ohållbarhet. Den statsbyråkratiska förtryckarsocialismen var likaså en återvändsgränd. Men även dagens tendens att lita till staten, den offentliga sektorn och valda politiker representerar en återvändsgränd, menar de båda författarna.

De hänvisar till Marx som sa att bönderna inte kunde formera sig till klass, eftersom de var utspriddas och inte kunde kommunicera med varandra. Detta kampproblem i storskaliga samhällen löstes delvis med arbetarklassen som samlades i fabriker, fattigkvarter och städer (än mer i huvudstaden, min kommentar) kunde kommunicera och agera som en enhetlig klasskraft (plus läskunnighet, diskussionscaféer, böcker och bättre transporter, mitt tillägg).

Men den republikanska representativa demokratin (som ansetts som nödvändig i storskaliga samhällen) har inte inneburit den verkliga folkmakt som arbetare, bönder och fattigfolk drömde om under kampen för lika rösträtt för alla. Vanligt folk har passiviserats politiskt, politiker gör karriär och smälter samman med lobbygrupper, näringslivsintressen, byråkrater och experter, förklarar duon Michael Hardt och Antonio Negri.

De senaste årens många sociala rörelser som Occupy Wall Street, indignados i Spanien, protesterna i Grekland etcetera, visar dock på ett direktdemokratiskt alternativ, som pekar fram emot konstituerandet av ett annat samhälle, menar författarna. Detta genom sina direktdemokratiska tältläger och torgockupationer, där olika pluralistiska gruppdiskussioner vävs samman till inkluderande konsensusbeslut.

Jag ställer mig lite tvekande. Är det inte de gamla vanliga medelklassintellektuella radikalaktivisterna som dominerar i dessa sammanhang? Jo, men dessa kallas i boken ”det kognitiva prekariatet” – intellektuella proletärer alltså. Men var finns den gamla vanliga arbetarklassen, och massan av vanligt folk i denna process, undrar jag.

De framtidstankar som författarna drar ur de sociala rörelsernas direktdemokrati är dock intressanta; Arbetarråd, självförvaltning, horisontella (inte pyramidcentralisthierarkiska) federala nätverk av samverkande lokala församlingar och lokalkommuner, en jämlik fördelning av makt och resurser av det gemensamma (inte offentligt/statligt ägande, utan folkkontroll av produktionsmedel, resurser, miljö och samhälle).

Några nyckelfraser ur boken: ”Gemensamma beslut fattas genom demokratiskt deltagande, inte genom valda representanter och experter.”. ”…demokratiskt sätt kunna förvalta produktionsmedlen…”. ”…nya former av majoritetsstyre.”. ”Horisontella demokratiska församlingar…”. ”…självförvaltning genom demokratiskt deltagande.”. ”Det gemensammas deltagardemokrati.”. ”…diskussioner om skapandet av ett nytt samhälle redan är mogen och dagsaktuell.”.

Varken de sociala rörelserna eller författarna talar mycket om socialism. Men terminologin spelar ju ingen roll, när de nya idéerna återspeglar den gamla socialistiska drömmen i färsk decentraliserad och småskalig form. Min invändning är att vi inte bara kan ta över dagens samhälle och driva det småskaligt och direktdemokratiskt. Det är för stort och globalt organiserat för det.

Jag tror att framtidens socialism/demokrati kräver ett för vanligt folk enkelt, överblickbart och lättförståeligt småskaligt lokalsjälvförvaltande samhälle. Där så mycket som möjligt av produktionen av varor, transporter, service, vård, energi och miljöskydd sker lokalt.

Dessa kommuner etcetera bör samverka horisontellt ja. Men det kommer säkert att behövas även regionala, nationella, kontinentala och globala beslutsnivåer. Men makten ska utgå från samhällets lokalbas, och delegeras extremt snålt och misstänksamt uppåt.

Hans Norebrink

Läs mer: HD, Sydsvenskan, Arbetaren, Guldfiske, AB,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris 

Advertisements