Okunnig ledarskribent i DN skriver om demokrati

Idag handlar ledaren i DN om att det inte går att välja företrädare i kommunistiska system. Me det menar de att det inte gick att välja fritt i Sovjet och dess lydländer. De har helt rätt. Men det säger ingenting om dagens kommunister och socialister.

Den störst internationella socialistiska organisationen som har rötter i det gamla Sovjetsystemet är Fjärde Internationalen som skapades av socialister i Sovjet som tröttnat på den bristande demokratin. Denna rörelse och dess medlemspartier, som Socialistiska Partiet i Sverige, är anhängare av flerpartival även i ett socialistiskt land. Men om det vet ledarskribenten i DN uppenbarligen inget.

Men bara parlamentariska flerpartival gör ingen demokrati. Det krävs också demokratiskt styre av företag, demokratiskt inflytande över ekonomins alla sektorer med mer. Dessutom demokratiska reformer som direkt avsättbara politiker, begränsat antal mandatperioder, roteringssystem och liknande. Det finns mycket som kan göras för att få en riktig demokrati, inte den mycket haltande demokrati som vi idag har i Sverige.

Men den begränsade demokrati vi idag har i Sverige ska vi använda oss av. Därför ska vi idag gå och rösta. Rösta bort högerregeringen.

Intressant?
Media: Skanskan1, 2, NSK1, 2, LT1, 2, SMP, Barometern,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements