Löneskillnaderna idag lika stora som på 1930-talet

Efter några år av relativt jämn löneutveckling för arbetare och tjänstemän ökar nu lönerna återigen mer för tjänstemän än för arbetare. Förra året ökade arbetarnas medellön 2,0 procent jämfört med 2,8 procent för tjänstemän. Det framgår av LO:s Lönerapport år 2014 – Löner och löneutveckling år 1913-2013.

Medellönen för en arbetare är nu 24 000 kronor och för en tjänsteman 34 600 kronor. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed ökat till 10 600 kronor, eller 45 procent. Så stort har lönegapet inte varit sedan 1930-talet.

– Vi kan aldrig acceptera att löneklyftorna mellan arbetare och tjänstemän ökar. Vi kan inte tillåta att arbetares löner ska utgöra golv för andra grupper. Om den utvecklingen fortsätter kommer vi att få se en stökig avtalsrörelse år 2016, säger LOs avtalssekreterare, Torbjörn Johansson i en kommentar.

Mest har lönerna ökat för kvinnliga tjänstemän, 3,3 procent, jämfört med 2,3 procent för manliga tjänstemän. Bland arbetare har lönerna ökat med 2,0 procent för både kvinnor och män.

Det innebär att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har jämnats ut något på tjänstemannasidan. Motsvarande utjämning syns inte bland arbetare. Trots det är lönegapet mellan kvinnor och män mindre på arbetarsidan än bland tjänstemän, 14 respektive 24 procent.

Det senaste årets utjämning bland tjänstemän förklaras till stor del av höga löneökningar för lärare, vilka främst är kvinnor. Endast vid ett tillfälle sedan 1970-talet har en liknande utjämningseffekt skett bland arbetare och det var år 2008-2009 då LO-förbunden samordnade sig om jämställdhetspotter och låglönesatsning.

– Arbetarkvinnorna är på väg att bli vår nya underklass. Att kvinnors arbete systematiskt undervärderas är inte bara djupt orättvist utan också direkt stötande och något vi måste rätta till i de kommande avtalsrörelserna, säger Torbjörn Johansson.

– Det här är fullkomligt oacceptabelt. Det är inte rimligt att en kvinna som arbetar i äldreomsorgen ska tjäna 4 300 kr mindre än en manlig verkstadsarbetare. Den här orättvisa utvecklingen kan inte få fortsätta, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal.

– LO:s siffror är räknat på heltid. Väldigt många av Kommunals medlemmar jobbar påtvingad deltid och har alltså ännu sämre lön och löneutveckling än vad som visas i LO:s rapport, fortsätter Lenita Granlund.

Kommunal menar att det finns en bred uppslutning i Sverige kring kravet på mer jämlika och jämställda löner. Just nu laddar och förbereder sig Kommunal inför avtalsrörelsen 2016. Då vill fackförbundet se en acceptans från hela arbetsmarknaden att vissa grupper måste få lyftas.

– Många av våra medlemmar behöver uppvärderas och det behöver skjutas till medel för att uppnå jämställda löner. Därför tror jag också att den nya regeringen måste modernisera och förtydliga Medlingsinstitutets uppdrag, säger Lenita Granlund.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements