Att det gick bra för SD betyder inte att Sverige genomsyras av rasism

En del så kallade vänstermänniskor anser att Sverige genomsyras av rasism. På ett plan har de rätt. Vi alla bär på fördomar, även rasistiska sådana, och vi kan alla sprida dem utan att tänka oss för och utan att på något sätt vara rasister. Samtidigt så är det så att det inte finns något annat land i världen där toleransen för olika sorters minoriteter är så stor som i Sverige. Det gäller också toleransen för människor med med utländsk härkomst. Sverige är i alla undersökningar som finns ett av världens minst rasistiska länder.  I själva verket är Sverige på grund av detta och många andra saker ett av världens mest avvikande länder. Ett udda land i ett avlägset hörn av världen.

Sverige är alltså inte på något sätt genomsyrat av rasism. Självklart finns rasism, men det är långt från det till att ett land ska vara genomsyrat av rasism. Dessutom har rasismen i Sverige minskat under lång tid. Samtidigt som Sverigedemokraterna fått fler röster. Denna dubbla utveckling tyder på någon form av polarisering i det politiska klimatet i Sverige.

Allt färre tycker vi ska ta emot färre flyktingar

Allt fler är positiva till etnisk mångfald

Allt färre svarar ja på denna fråga:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements