Ebola kan innebära hårdare flyktingpolitik

Ebolaepidemin i Västafrika sprider sig stadigt. allt fler blir sjuka och ingen tror att epidemin kan stoppas inom kort. Att enstaka personer utanför Afrika drabbas är sannolikt inget problem. Sjukvården i västvärlden har troligen inga problem att hantera ebola. Folk kommer förstås att dö, men en epidemi i västvärlden på grund av enstaka personer som smittas i nåt rikt land eller på grund av smitta rån någon smittad som kommit till den rika delen av världen är inte trolig.

Men oavsett kommer det säkerligen att vidtas åtgärder för att förhindra att ebolasmittade kommer till Europa. Detta kommer att slå mot politiska flyktingar. Gränserna till Europa kommer att stängas allt mer och ebola kommer att användas som skäl till det. Vid katastrofer i Medelhavet, när flyktingfartyg hittas i Medelhavet kommer människorna ombord inte längre att föras till Europa utan istället tillbaka till flyktingläger i norra Afrika eller kanske till isolerade öar som då används som ”karantänanläggningar” på ett sätt som de flesta kommer att uppleva som fångläger.

Ebola kommer på detta sätt att användas av europeiska, men också andra västerländska myndigheter, som ett skäl att minska flyktingströmmen till Europa. Ett skäl som inte har nån grund i verkligheten, som inte tar hänsyn till människors behov av att komma undan krig och förtryck. Ebola blir så en murbräcka för att genomföra en än mer inhuman flykting- och invandringspolitik i Europa.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

 

Advertisements