Fler märkliga och kanske olagliga filer hos göteborgspolisen

Häromdagen gick göteborgspolisen ut med att Säkerhets- och integritetsnämnden (SIN) upptäckt en eventuellt olaglig fil hos dem. En fil med namn och personnummer på 180 personer som skickats till dem från en annan polismyndighet. Filen kom till polisen i Göteborg i december 2012 i samband med ett större avvisningsärende. Filen och dess innehåll skulle ingå i polisens analyser inför eventuella protester inför denna större avvisning från Sagåsens flyktingförläggning. Det har nu framkommit att filen sannolikt skickats från Stockholmspolisen och de personer som nämns i den har med alla sannolikhet deltagit i en större aktion mot avvisningar som ägde rum i Stockholm år 2009 då ett större antal irakier utvisades. Filen har så fall upprättats av polisen i Stockholm som haft den i flera år och det riktigt stor brottet med anledning av denna åsiktsregistreringsfil har begåtts i Stockholm.

Förutom den nämnda filen hittade SIN enligt en artikel i GP också flera andra tveksamma filer hos polisen i Göteborg med anteckningar om religion och politiskt tillhörighet hos personer som åkt fast för olika brott i samband med bilkontroller, brottsutredningar etc. Även personer om inte varit misstänkta för brott förekommer i dessa filer. Uppgifter om religion har antecknats om personer vid omhändertaganden, till och med om personer som inte omhändertogs vid insatsen. Anteckningarna skulle i flera fall aldrig ha gjorts och i andra fall borde de varit raderade sen länge.

En hel del fel begås uppenbart av polisen i Västra Götaland och så är det förstås i andra polismyndigheter också. Det är naturligtvis inte acceptabelt att polisen begår den hör typen av fel och de måste därför kritiseras hårt. Samtidigt måste vi också komma ihåg att enskilda poliser är människor. Alla människor gör fel, det är oundvikligt. Det gäller även poliser. Då gäller det att det finns kontrollmekanismer som upptäcker och åtgärdar felaktigheter, både inom polisen och på annat sätt. SIN finns av just den anledningen. De ska se till att polisen sköter sitt jobb på ett korrekt och lagligt sätt. Att filerna i Göteborg hittats är ett bevis på att detta system faktiskt fungerar till viss del.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

PS. Det kan ju nämnas att det innan 2012 då den nya polisdatalagen kom troligen var helt lagligt med denna typ av filer som här beskrivs.

Advertisements