Narkotikapolitiken gör det svårt att lämna ett brottsligt liv

Det är svårt att lämna en kriminell bana när en person blivit vuxen och fortfarande är kriminell. De som inte lyckas är i allmänhet de som är missbrukare av narkotika eller alkohol. Narkotikamissbrukare är dock kriminella på en högre nivå än alkoholmissbrukare. Den mycket hårda svenska narkotikapolitiken gör det än svårare att lämna ett kriminellt liv. Det visar en studie från kriminologen på Stockholms Universitet:

Forskarna har i studien inte tittat på hur alkoholmissbruk påverkar brottsligheten, men en kommande studie visar på ett liknande mönster bland alkoholmissbrukare. Skillnaden är bara att brottsnivåerna är något lägre jämfört med narkotikamissbrukarna.

Forskarna ifrågasätter också om den svenska restriktiva narkotikapolitiken är så effektiv som det brukar hävdas. Felipe Estrada menar att missbrukarna i studien uppenbarligen inte haft så många vägar ut ur sitt missbruk utan återkommande straffats för missbruksrelaterade brott. Han tycker att det skulle vara intressant att titta på vägar med så kallad ”harm reduction”, alltså metoder för att minska skadeverkningarna av missbruket, utan att nödvändigtvis få missbrukarna att helt sluta. Några sådana omdiskuterade metoder är att se till att sprutbyten och metadonprogram.

–?Uppenbarligen har vi väldigt svårt att hitta vägar som bryter missbruket. Det skulle vara intressant att se andra strategier. Mycket sämre än det varit för denna generation missbrukare kan det i alla fall inte bli, anser han.

Unga personer, främst män, står för en stor del av alla brott. Flera studier visar dock att brottsligheten i allmänhet klingar vid högre åldrar. Redan i 20–25-årsåldern har den minskat kraftigt. Då har också många lyckats få mer ordning på sina liv och slutat missbruka narkotika.

För de personer som fortsätter att missbruka ser det riktigt illa ut, både för män och för kvinnor. Brottsligheten fortsätter och de lyckas sällan komma in på arbetsmarknaden. Studien visar att 94 procent av de män som vid 30 års ålder missbrukar narkotika också är registrerade för brott. Bland de missbrukande kvinnorna är siffran 74 procent.

–?Oftast handlar det om missbruksrelaterad brottslighet. De döms för stölder, bedrägerier, olovliga körningar och brott som handlar om att finansiera narkotikan, säger Felipe Estrada.

Dödligheten bland missbrukarna är också mycket hög enligt den nya studien. Hela 40 procent av männen och 30 procent av kvinnorna har avlidit före 56 års ålder.

Kanske skull en förändring av svenska narkotikapolitik kunna förändra bilden. Kanske skulle det ge möjligheter för livsstilskriminella att lämna sin brottslighet bakom sig.

Intressant?
Media: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements