Miljörörelser far alltför ofta med osanning

Jag har under senare år satt mig in i det svenska yrkesfisket, det kommersiella fisket, i detalj. Det har fått mig att inse att miljörörelser alltför ofta ljuger och hittar på. De sprider uppgifter som helt enkelt inte stämmer. De hittar på fakta, ljuger om siffror och vägrar acceptera den forskning som finns. Det säger att det finns överfiske i Sverige. Det finns inte i verkligheten. De hävdar att småskaligt fiske per definition är miljövänligare än storskaligt. Så är det inte. De skyller på enskilda yrkesfiskare när det är myndigheter som gör fel.Osv.

På samma sätt har jag upptäckt en massa underligheter och okunskap i miljörörelsers bevakning av gruvindustrin. Även där påstås många saker som helt saknar faktaunderlag. Svensk gruvindustri är exempelvis inte kontrollerad av utländska storbolag. Vidare har jag sett hur miljöorganisationer utan problem har samarbetat med högerextrema personer och organisationer. De för fram en ideologiskt helt felaktig kritik av gruvindustrin som innebär ökad privatisering. Motsatsen till vad de säger sig vilja göra.

Sammantaget har detta fått mig att också bli tveksam till många andra påståenden från miljörörelser. Pratar de verkligen sanning om jordbruket, om ekologisk odling, om köttproduktion. Lokalproducerat? Är de sanningsenliga när det gäller den svenska skogen? Om regnskogen?

Det hela blir problematiskt för mig. Jag är övertygad om att våra miljörörelser behövs. Att det finns många viktiga problem som de sätter fingret på. Men genom att de faktiskt ljuger i stor omfattning när det gäller svenskt yrkesfiske blir deras trovärdighet mycket låg rent generellt.

Intressant?
Mer: DN1, 2, 3, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements