Moderater vill införa mer godtycklig terrorlagstiftning

Med utgångspunkt från en rad mycket tveksamma antaganden och påhittade uppgifter om antalet svenskar som strider med islamiska staten och andra islamistiska grupper vill två moderata politiker införa möjligheter för Säpo att förhindra människor från att ha pass, vilket innebär att de vill förhindra människor att resa. Den som misstänks för att förbereda sig för att strida i ett annat land ska kunna fråntas sitt pass. Det är upp till Säpo att avgöra om någon misstänks. Säpos verksamhet är hemlig. Med andra ord blir en sådan lagstiftning helt godtycklig. Säpo kan hitta på vad som helst och egentligen stoppa vem som helst. En journalist som vill åka till ett land för att träffa en befrielserörelse. En person som vill åka till att politiskt möte där personer fån godtyckligt terrorklassade organisationer också finns. En läkare som tänker åka till Gaza osv. Tänk på vad det skulle kunna leda till om det fanns en SD-regering.

De två moderaterna Mikael Cederbratt och Annicka Engblom hänvisar till andra länder med hårdare lagar. Problemet med det är ju att det inte fungerar. I stort sett alla andra länder inom EU och i Västeuropa har fler stridande i islamistiska organisationer i förhållande till befolkningsstorleken än vad Sverige har. Så förutom att det handlar om ett förslag om en lag som öppnar för godtycklighet så är det också en lag som inte fungerar för att stoppa just de som vill strida i ett annat land.

Som jag påpekat använder Cederbratt och Engblom också falska uppgifter om antalet svenskar som strider med Islamiska staten. Enligt den forskning som finns handlar det om cirka 30 personer. Vilket är ungefär lika många som strider med fascister i Ukraina. Sannolikt finns det fler som strider mot Islamiska staten. Något som ju är bra, men det är dessa personer som skulle drabbas hårdast av den lagstiftning Engblom och Cederbratt vill införa. Förstås skulle också de som strider i Israels armé drabbas. Hur många det är vid ett enskilt tillfälle vet jag inte, men varje år är det säkert några. Det vore förstås bra men knappast värt det demokratiska problem som en godtycklig lagstiftning för med sig.

Det må vara ett problem att ungdomar attraheras av grupper som Islamiska staten. Men i Sverige är det inget stort problem. Det behövs inte mer godtycklig lagstiftning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements