Illegalt, orapporterat, oreglerat fiske och överfiske

I debatten om yrkesfisket förekommer ofta begreppet överfiske. Det är ofta mycket oklart vad som menas, men de flesta miljöorganisationer menar att det handlar om fiske över vad som är ett långsiktigt hållbart fiske, ett fiske över det maximala hållbara uttaget (MSY). Det är en rimlig definition som jag brukar hålla mig till.

Miljörörelser, främst Greenpeace, är tyvärr inte så konsekventa. Ibland anser det att överfiske handlar om om att totalt tillåten fångst (TAC,populärt kvoter) ligger över MSY, inte att det verkliga fisket gör det. För ofta är det så att verkligt fiske ligger långt under vad som är tillåtet att fiska (TAC). Det gälelr exempelvis torsken i Östersjön. TAC är nåt som bestäms på politisk nivå efter förslag från forskare vid Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Forskarråden försöker ligga på ett uttag av fisk under eller i enlighet med MSY.

Politikerna har dock dessutom att ta hänsyn till om det finns långsiktiga förvaltningspalner eller inte. Om det finns kan det innebär att forskarna råd inte följs varje enskilt år, men däremot över en längre period. Ett av målen i de långsiktiga planerna är nämligen att garantera de som lever på fisket en jämn inkomst och jämna fiskemöjligheter så att de kan planera sin verksamhet på ett bättre sätt. Därför är avvikelser mellan TAC och vad som kan fiskas i enlighet med MSY enstaka år inget att bli upprörd över. Därför bör de årsvisa missnöjesyttringarna från miljöorganisationer som sysslar med havet och havsmiljön alltid tas med en nypa salt även om de har rätt i sina siffror och i sak vid det aktuella tillfället. Samtidigt hade vi knappast varit där vi är idag utan ständiga protester från miljörörelsers sida. Värt att notera är att överfiske inte behöver vara olagligt, men kan vara olagligt.

Det finns dessutom flera andra begrepp som är vanligt förekommande. IUU-fiske är ett. Det betyder illegal, unreported and unregulated. Illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske. Illegalt fiske är fiske utöver de kvoter som finns och fiskebåten har tillstånd eller rättighet att fiska, fiske av arter som inte får fiskas eller som fiskebåten inte har tillstånd att fiska, fiske i område där fiske är förbjudet eller där fartyget inte har tillstånd eller rättighet att fiska. Dessutom kan det handla om illegal dumpning av bifångst, uppgradering av fångsten genom dumpning av sådant som inte ger lika mycket pengar som annat båten fiskat, fiske med felaktiga redskap (utan rista där det är förbjudet, fel maskstorlek i trålar, vadar eller garn osv. Detta kan förekomma i såväl det storskaliga internationella fisket som det småskaliga kustnära fisket. Illegalt fiske behöver dock inte innebära överfiske, men gör det ofta

Orapporterat fiske innebär att fisket, dvs fångsterna rapporterats in och det är sannolikt att fiskebåten faktiskt har tillstånd eller rättighet att fiska där och det som de fiskat. Detta gäller stora delar av världens småskaliga fiske. Illegalt fiske är i allmänhet också orapporterat fiske.

Oreglerat fiske är det fiske som sker på arter som är fria eller vatten som är fria, där det inte finns några avtal, inga kvoter och inga regler. Sådant fiske är idag ovanligt i det storskaliga och industriella fisket, men sannolikt vanligt i småskaligt fiske i en del delar av världen. Oreglerat fiske är aldrig detsamma som illegalt fiske.

Läs gärna mina kommentarer till de senaste besluten om kvoter (TAC) i Europa. Här är länkar till några:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements