Peter Hjörne tycker Göteborgs hamninlopp är orörd skärgårdsnatur

GP:s ägare skriver ledarkrönikor i GP. Nu har han skrivit en där han bland annat jublar över att vindkraftverk inte får byggas i Göteborgs hamninlopp, kring och i Rivö Fjord:

Det är svårt att förstå hur man ens kan komma på tanken att fördärva den unika och vackra miljön i Göteborgs skärgård med jättelika vindsnurror.

I denna enligt Peter Hjörne så orörda natur finns idag en oljehamn och alla fartyg till och från Göteborgs hamn passerar platsen. Skandiahamnen ligger inom synhåll. Orörd natur?Knappast. Det hela avslöjar dock ytterligare en sak om hur Göteborgs överklass, i alla fall Peter Hjörne, ser på skärgården. Den ska vara ”orörd” för överklassen att njuta i och av.

Det är väl också anledningen till att GP gärna skriver om Knippla som halverat befolkningen sen 1960-talet och blivit helt orörd och utan näringsliv, dvs helt utan fiske. Helt orörd för Göteborgs överklass och medelklass att njuta av alltså. Men de skriver högst ogärna om Rörö, en ö med framgångsrika företagare, dvs fiskare. En öl som idag är Sveriges näst största fiskeläge om vi utgår från det tonnage företag och boende på ön äger i form av fiskebåtar av olika slag. En ö med ett livaktigt näringsliv och där det ibland luktar fisk i hamnen. Men naturligtvis inte ”orörd” för eliten i Göteborg att njuta av på grund av det.

I övrigt har Hjörne förstås rätt om de fenomenalt fula ”burarna” på Avenyn och fel om trafiken och innerstadsbutikerna. Det är bra om förortsinvånare handlar där de bor och fler människor borde bo centralt i de döda bältena runt centrum. I Guldheden, Landala, Johanneberg, i alls stadsdelar längs Mölndalsvägen, på Gårda, i Örgryte, i Lunden och på andra ställen finns det gott om möjligheter att förtäta. Till och med i Lorensberg (fast det skulle väl Hjörne i sitt privilegierade boende inte tycka var bra, han vill väl att det ska vara ”orört” i det gamla översklassreservatet), Masthugget, Annedal och Olivedal går det faktiskt att förtäta. Det går att bygga mycket utan att ens röra Heden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements