Polisen nöjda med vapenamnestin 2013

Det har innan 2013 genomförts två vapenamnestier i Sverige. Den första år 1993 och den andra år 2007. Under den första vapenamnestin lämnades ca 17 000 skjutvapen och 15 ton ammunition till polisen. Den andra resulterade i att ca 13 000 skjutvapen och 14 ton ammunition lämnades in.

Mellan de två första amnestierna gick det 14 år. Då det vid 2013 års vapenamnesti endast löpt 6 år sedan föregående amnesti förväntades inte ett så stort antal inlämnade vapen. Trots den relativt begränsade tiden som gått sedan föregående amnesti lämnades det likväl, mellan 1 mars -31 maj 2013, in över 15 000 illegala skjutvapen och 36 ton ammunition till polismyndigheterna. Detta menar polisen var mycket förvånande.

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) har undersökt och kontrollerat alla inlämnade vapens ålder, ursprungsland, funktion och identitet. En tredjedel av de inlämnade vapnen är tillverkade i Sverige. Övriga stora ursprungsländer är Belgien, Tyskland och USA. Många av de svenska och belgiska vapnen är gamla och en del av dessa vapen har sannolikt inte varit registrerade i Sverige. De flesta vapnen är enligt polisen skrotade. Vissa vapen ska dock att provskjutas och undersökas ytterligare. Ca 500 vapen har bedömdes som helt obrukbara.

En jämförelsevis stor mängd enhandsvapen d.v.s. pistoler och revolvrar finns bland de inlämnade vapnen. Dessa utgör ca 30 % av inlämnande vapen. Utöver enhandsvapen
kan särskilt nämnas att det lämnades in 4 automatkarbiner, 4 kulsprutegevär samt ett 30-tal kulsprutepistoler.

Polisen menar att vapenamnestin 2013 har i väsentlig grad har minskat antalet okontrollerade vapen i samhället. Varje okontrollerat skjutvapen utgör ett latent hot mot ordningen och säkerheten så de är nöjda med utfallet, speciellt vad det gäller enhandsvapen som pistoler och revolvrar. Risken för att ett okontrollerat illegalt vapen missbrukas eller används vid brott är avsevärt högre än om vapnet är legalt, d.v.s. registrerat och innehas med stöd av tillstånd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements