Sammanhållet Sverige för allas skull

Jag vill ha en enad nation, ett enat folk, ett inkluderande Sverige, och ett samkulturellt samhälle. Det ger mer samhällsgemenskap, mer social solidaritet, bättre förutsättningar för att bygga ett jämlikt, rättvist och helst socialistiskt samhälle.

Men en nation är en kontinuerligt föränderlig social konstruktion av vi-känsla, och så måste det vara om vi inte ska vara stillastående. Därför måste vi självklart lära av andra folk och av invandrare. Vi har exempelvis efter vår asatro integrerat två invandrade religioner från Mellanöstern; judendomen och kristendomen.

Dessa har integrerats i svenskheten efter en fundamentalistisk och intolerant början. De har båda framgångsrikt försvenskats. Samma menar jag kan ske med islam. Den kan bli en integrerad assimilerad svensk religion den också. En privatsak.

Den processen tycker jag vi ska skynda på och uppmuntra. Bland annat genom ett tillfälligt stöd till moskébyggen. Tillsammans med undervisning i moderna värderingar. Samma gäller tempelbyggen för buddhister etcetera.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements