Bra förslag från Bert Karlsson om flyktingmottagande

I en debattartikel lägger Bert Karlsson fram vettig kritik av och flera bra förslag vad det gäller flyktingpolitiken. Några är mindre bra eller av ett slag som jag inte egentligen kan tycka nånting om, men de flesta är bra och vettiga förslag.

Han kritiserar upphandlingsreglementet för att vara fyrkantigt och utformat på ett sätt som fördrrar asylmottagandet. Vidare menar han att tiderna som det upphandlas på och för är alldeles för kort vilket gynnar oseriösa aktörer och skapar en ryckighet som fördyrar.

En större satsning på språkundervisning med förtur för de som redan har en i Sverige användbar utbildning som exempelvis läkare. Det skulle gör mottagandet effektivare och minska kostnaderna i exempelvis sjukvården. Han tycker också att den som ger en flykting arbete ska få betala denne, idag är det tillåtet att ge en flykting arbete, men inte att betala den. Bert Karlsson menar att detta leder till fusk och utnyttjande.

Vidare hävdar Karlsson att det finns en rad oseriösa aktörer som inte betalar skatter och avgifter på ett riktigt sätt. Med en ökad granskning av all aktörer skulle dessa varefter kunna åtgärdas. Det är svårt att bedöma detta förslag, men sannolikt har han rätt.

Han kritiserar också den borgerliga regeringens politik på flyktingområdet och menar att de så kallade etableringslotsarna är ett slöseri med pengar, ett rent geschäft utan någon som helst nytta. Utöver detta vill han också ha större anläggningar då han menar det blir effektivare.

Alla dess förslag är bra. Endast det nionde och sista förslaget tycker jag är fel. Det handlar om att u-hjälp kan användas för asylmottagning. Det finns som jag ser det ingen anledning att göra så.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Pigge Kott

    Men ett förslag saknas, nämligen att det måste byggas bostäder. Dessa måste bekostas av det allmänna via höjda skatter för den rikare halvan av befolkningen. Minst en miljon bostäder av hög kvalitet måste byggas (misstagen från förra miljonprogrammet får inte göras om). Bristen är redan stor och minst 100 000 flyktingar per år väntas närmaste decenniet. Boendekostnaden måste också regleras utifrån behov så att stora familjer har råd att bo i stora bostäder, idag är det tvärtom. Det är genom att politikerna påstår att vi tar emot flyktingar med öppna armar för att sedan fösa ihop dem två dussin i en trea utan annan sysselsättning än att hata det samhälle som sade sig välkomna dem, men som sedan i verkligheten behandlade dem som paria, som man skapar sådana som bröderna Kouachi i frankrike.

    • Helt riktigt, Pigge. Bostäder är nödvändigt.

  • Pingback: Fler bra förslag för att förbättra flyktingmottagandet | Svensson()