Satir och religion, religion och socialistisk hållning

Många människor, även socialister, har svårt att hålla tungan rätt i mun och hjärnan alert i förhållande till terroristdådet mot Charlie Hebdo. Men egentligen är det inte så svårt. Dådet mot Charlie Hebdo och den judiska kosherbutiken i Paris var är extrema uttryck för reaktionärt fanatiskt folkhat där religionen används som täckmantel. Ingenting kan försvara, urskulda eller bortförklara morden.

Charlie Hebdo må vara en osmaklig tidning  men jag vet inte då jag aldrig har läst den och aldrig kommer att läsa den. Jag uppskattar inte ironi och satir då jag inte begriper det, utan tar det på orden med allvarliga missuppfattningar som en konsekvens. Men jag försvarar vi yttrande- och tryckfriheten – som också inkluderar sådant jag tycker är osmakligt, sådant som kan vara kränkande och allmänt stötande. Det är en del av yttrandefriheten att ha rätt att föra fram åsikter som är stötande.

All har också rätt att kritisera religion, detta gäller oavsett vilken religion det handlar om, att förneka existensen av en gud, håna religioner och gud eller häda. Likt andra makthavare och uttolkare ska inte präster och andra religiösa ledare befinna sig bortom kritik och granskning.

Religionsfriheten som utgör en av de grundläggande demokratiska mänskliga rättigheterna inkluderar också rätten till frihet från religion. Samtidigt är religionen en privatsak och ska som sådan respekteras. Den som tror har rätt till och ska inte missaktas på grund av sin tro. Denna respekt ska inte förväxlas med uppfattningen att religion inte får kritiseras.

Det är också självklart att alla försök att utnyttja terrordådet i Paris för angrepp på islam och muslimer måste bekämpas på samma sättsom alla försök att utnyttja den israeliska regimens förtryck av palestinierna till antisemitisk hets. Reaktionärer, terrorister, förtryckare och mördare utnyttjar alla religioners namn. Förkämpar för människorätt, jämlikhet och solidaritet finns inom alla trosriktningar liksom bland icketroende.

Alla försök av regeringar och statsmakter att utnyttja terrordåden till att inskränka
medborgerliga friheter måste bekämpas. Ökad massövervakning och skärpta repressiva åtgärder måste motarbetas. Ett solidariskt och jämlikt samhälle med inkluderande välfärd för alla är utan tvekan det bästa sättet att bekämpa våld, religiösa och etniska motsättningar samt rasism.

Detta är den hållning som jag menar att alla socialister borde ha i förhållande till de brutala dåden i Paris, yttrandefrihet och religion.

Intressant?
Media: SMP, Skanskan, NSK, LT, Politism, Röda Malmö, Fria,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

(Tack till Håkan Blomqvist i Socialistiska Partiet för inriktningen i inlägget och en del av formuleringarna)

Advertisements
 • MarieKersey

  Tack för detta.

 • super_leggera

  Begreppet religionsfrihet betyder inte rätten att tvinga på andra sin religion, utan rätten att slippa religiös order. Alla människor har rätt att slippa islams påbud om bilder. Alla har också rätt att slippa påvens order, men där finns en skillnad. Påven utfärdar inte fatwor och skickar dödspatruller, till skillnad från vissa imamer. Numera. När en religiös extremist utfärdar en fatwa som ger underhuggarna order att mörda någon misshaglig person, bör den religiösa extremisten åtalas för anstiftan av mord, och efterlysas av interpol.

  • Ja vi har en rätt att slippa religiösa påbud. Det är inget problem för oss i vår del av världen. Oavsett vilken religion vi pratar om. Det finns inte heller någon religion som har ett enda överhuvud. Katolsk kristendom är den största religiösa riktning som har det. Ingen och protestantisk eller muslimsk riktning har nånting som motsvarar påven. Ortodox kristendom har det dock.

   Tankegångar är inte och ska inte vara kriminella (en fatwa är inget annat än en tankegång). Det som är och ska vara kriminella är handlingar.

   • super_leggera

    Jag uppfattar det som att fatwan som uppmanar till mord är brottslig, på samma sätt som nazistisk argumentation för mord är eller bör vara brottslig. Imamer har inte rätt att nedkalla ”guds straff” över någon, någonstans. Enligt Sharia är det hans plikt att göra det, enligt rättsstaten är det förbjudet. Sharia är motsatsen till rätt.

    • Det kan vara så: Men sharia är ju helt olika beroende vilken sekt eller inriktning i islam vi talar om. Alltså kan inget generellt sägas om detta. Det finns lika många inriktningar och sekter i islam som inom kristendomen.

     En plymoutbroder ser inte på bibeln på samma sätt som en missionförbundare eller lutheran. En salafist har inte samma syn på koranen ellerr sharia som en ismaelit eller en ahmadiyya.