Förtroendet för rättsväsendet ökar – brottsligheten står still

Thomas Hvitfeldt

Thomas Hvitfeldt. Foto: L. van der Meijs

Allt fler, och då särskilt unga, uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. Samtidigt minskar oron för att utsättas för brott. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2014 som Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar idag.

I befolkningen mellan 16 och 79 år uppger 60 procent att de har stort förtroende för rättsväsendet. Det är en ökning med 6 procentenheter sedan 2006. Lika många, 60 procent, uppger att de har stort förtroende för Polisen. Över tid är det dock förtroendet för Kriminalvården som ökat mest (från 29 till 42 procent), även om de fortfarande har lägst förtroende av alla rättsväsendets myndigheter. Generellt har ungdomar i åldern 16–19 år störst förtroende för rättsväsendet.

– Att ungdomar uppger sig ha så stort förtroende för rättsväsendet är intressant, och så har det sett ut sedan 2006 då undersökningen startades. Det innebär att det inte är en viss generation som känner särskilt högt förtroende, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Tryggheten ökar

Andelen som oroar sig för att utsättas för överfall eller misshandel har minskat från 15 procent år 2006 till 10 procent år 2014. Oron för att utsättas för fordonsrelaterade brott har under samma period minskat från 22 till 12 procent, medan oron för bostadsinbrott har legat relativt stabil på cirka 16 procent.

Samtidigt är det allt färre som uppger att de tror att brottsligheten ökar kraftigt. År 2006 uppgav 41 procent att de trodde det och år 2014 hade andelen sjunkit till 25 procent.

– Det är den lägsta uppmätta nivån sedan mätningarna började. Det är en intressant utveckling som vi kommer att följa noga, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Utsattheten för brott, dvs andelen som uppger att de utsatts för brott,  har ökat något i jämförelse med tidigare år men är i nivå med situationen år 2005 så över tid är det ingen egentlig förändring.  De vanligaste brottstyperna är hot och trakasserier och minst vanligt
är utsatthet för sexualbrott, allvarlig misshandel och personrån.

Anmälningsbenägenheten har ökat över tid, från 24% år 2005 till 31% år 2013. Anmälningsbenägenheten är lägst för sexualbrott (12%) och högst för personrån (60%).

En stor del av brotten som riktats mot enskild person är riktade mot en liten grupp, 1,5% av befolkningen mellan 16 och 79 år har utsatts för 60% av alla brott mot enskild person.

Svensson/Brå

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements