Fler bra förslag för att förbättra flyktingmottagandet

Nyligen skrev jag en artikel om hur vi kan tillvarata kompetensen hos flyktingar på ett bättre sätt. Det handlade om flyktingar som redan har en utbildning inom sådan områden där Sverige har brist på arbetskraft. Bert Karlsson framförde för sin del några saker som kunde göra flyktingmottagandet mer effektivt och ekonomiskt. Hans förslag är i huvudsak bra.

Nu har Adam Hedengren och Leif Midbom kommit med ytterligare förslag som kan förbättra flyktingmottagandet i en artikel i DN:

Vi vill finna en annan väg, som gynnar både den enskilde och samhället. Asylsökande som fått avslag men levt i Sverige över ett år ska informeras om ett femte asylskäl, som alltså aktualiseras först när de övriga fyra asylskälen behandlats.

Det är inte vår uppgift att i denna artikel gå in i detalj på styrning, tidsramar och upplägg, men vi ser ändå framför oss ett antal kriterier för att bli aktuell för det femte asylskälet.

Den asylsökande ska:

  • ha gått igenom samtliga instanser i asyl­processen och vara utvisningshotad.
  • ha genomfört sin utbildning med goda resultat, hög närvaro och hög ambitionsnivå.
  • uppvisa goda språkkunskaper med hänsyn till den tid hen har vistats i landet.
  • respektera samhällets institutioner och inte förekomma i polisens belastningsregister.

Och så till det sista kriteriet som är av överordnad betydelse:

• Efter genomförd gymnasieskola ska personen i fråga söka arbete eller vidareutbildning inom i första hand en sektor där det råder brist på arbetskraft – alternativt söka till annan utbildning eller yrke som bedöms vara särskilt lämplig eller angelägen. Det femte asylskälet blir ett sätt att fylla vakanser på arbetsmarknaden och därmed (ytterligare) en ekonomisk motivering till stöd för rådande migrationspolitik.

 

Förslaget baseras på det faktum att asylprocessen tar lång tid och att många under den tid de vistas i Sverige skaffar sig utbildning och till och med jobb för att sedan utvisas när asylansökan är färdigbehandlad. Det är ett slöseri med både samhället resurser och den enskilde flyktingens tid. Förfarandet leder också till att många stannar kvar i landet som papperslösa och därmed får leva ett liv i stor osäkerhet.

Förslagen från Hedengren och Midbom råder bot på en stor del av dessa problem och kommer sannolikt att minska antalet papperslösa som lever i landet. Det är ett bar förslag och kombinerat med det Karlsson föreslagit och det jag skrivit om tidigare skulle det göra att flyktingmottagandet i Sverige blev både billigare och bättre på alla möjliga sätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements