Europa: Ansvariga regeringar måste agera efter amerikanska senatens tortyrrapport

Europeiska regeringar samarbetade med den amerikanska underrättelsetjänsten CIA under ”kriget mot terrorismen” och bidrog till hemliga fängslanden, förhör och tortyr. I en rapport från den amerikanska senaten avslöjas nya uppgifter om CIA:s hemliga operationer. De europeiska regeringar som samarbetade med CIA måste agera och ställa de ansvariga till svars, säger Amnesty International.

CIA fångläger

Bild från hemligt CIA-läger i Polen copyright Rafal Panecki

I rapporten Breaking the conspiracy of silence: USA’s European ‘partners in crime’ must act after Senate torture report knyts detaljer i senatsrapporten samman med information som offentliggjorts om hemliga fängelser i Litauen, Polen och Rumänien. Andra regeringar som enligt offentliga källor har uppgivits bistå vid CIA:s operationer är Tyskland, Makedonien och Storbritannien.

Denna rapport belyser också de bristfälliga svar som respektive regeringar har givit angående pågående utredningar.

– Utan europeisk hjälp hade USA inte haft möjlighet att i hemlighet frihetsberöva och tortera människor i så många år. Senatens rapport gör det väldigt tydligt att utländska regeringar var nödvändiga för CIA-operationernas ”framgång”. Bevis som har samlats in under nästan ett decennium pekar ut europeiska allierade, säger Julia Hall, Amnestys expert på terrorismbekämpning och mänskliga rättigheter.

– Tiderna av förnekelse och mörkläggningar är över. Regeringar kan inte längre förlita sig på ogrundade motiv med hänvisning till den den ”nationella säkerheten”och påståenden om statshemligheter för att dölja sanningen om den roll som de har spelat i tortyren och bortförandet av människor. Det är dags att skipa rättvisa för alla dem som har lidit under de ohyggliga metoder, som waterboarding, sexuella övergrepp och skenavrättningar, som kännetecknade dessa olagliga operationer.

– USA:s enorma avsteg från rättsstatsprincipen efter den 11 september utgör en varning för alla regeringar som brottas med omfattande våldsbrott. Att bortse från mänskliga rättigheter och de medborgerliga friheterna är fel ur både en moralisk och rättslig synvinkel. Det alienerar vissa grupper och skickar en farlig signal till andra regeringar som är benägna att kränka mänskliga rättigheter i skydd av argumentet om ”den nationella säkerheten”, säger Julia Hall.

– All politik, lagar och praxis gällande terrorismbekämpning måste upprätthålla alla människors mänskliga rättigheter och personliga värdighet. Detta är en särskilt viktig princip i Europa i denna känsliga tid, då såväl den franska som andra regeringar återhämtar sig från de hemska attacker som nyligen genomfördes i Paris, säger Julia Hall.

Senatens rapport utlöste en rad reaktioner från myndigheter i Europa. Bland dessa fanns även medgivanden om inblandning i CIA-operationer. Senatens rapport namnger inte uttryckligen några europeiska länder.

Polen

Efter publiceringen av senatens rapport erkände två polska tjänstemän till slut att Polen hade inhyst ett av CIA:s hemliga fängelser. Senatens rapport hänvisar till ”Detention Site Blue” och inkluderar detaljer om fängelset som överensstämmer med offentlig information om en hemlig CIA-förläggning i Polen. Detta följde av två fall som behandlades i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i juli 2014, där domstolen fann att Polen varit delaktig i USA:s program av utlämnanden och hemliga frihetsberövanden.

De förhörsmetoder som den ene eller bägge männen utsatts för inkluderade bland annat waterboarding, skenavrättningar och hot om sexuella övergrepp mot den ene mannens mor. En brottsutredning gällande detta genomförs i Polen sedan 2008 men har upprepade gånger försenats. En polsk tjänsteman berättade för Amnesty att den amerikanska regeringen har ignorerat förfrågningar om information som behövs för att utredningen ska kunna genomföras.

Rumänien

Efter åratal av förnekelser erkände den före detta chefen för Rumäniens säkerhetstjänst, tillika rådgivare till presidenten i säkerhetsfrågor, att den rumänska säkerhetstjänsten gav USA tillåtelse att öppna ett eller två hemliga fängelser i landet. Han menade att samarbetet var ett led i Rumäniens försök att bli medlemmar i NATO. Det har rapporterats att Rumänien fick miljontals dollar av USA:s regering. Rumänska myndigheter har uppgivit att de har påbörjat en utredning och har begärt att få en fullständig och oredigerad version av senatens rapport.

Litauen

En parlamentariker, som sedan tidigare varit ansvarig för utredningen av anklagelser som inkommit om ett hemligt fängelse, bekräftade att senatens rapport antydde att fångar hölls i Litauen. En grupp litauiska parlamentariker lämnade in en motion där man krävde att en ny utredningskommission skulle tillsättas gällande Litauens inblandning i CIA:s hemliga operationer.

Storbritannien

Storbritannien var utan tvekan USA:s viktigaste allierade under CIA:s globala operationer. Senatens rapport innehåller detaljer om att Storbritannien kan ha varit inblandade i tortyren av den före dette Guantánamo-fången Binyam Mohamed.

Det har uppgivits att Storbritannien begärde att alla referenser till landets inblandning skulle tas bort ur rapporten. Senatsrapporten tar inte upp huruvida Diego Garcia (ett brittiskt territorium i Indiska Oceanen) användes som transit och/eller hemligt fängelse. Amnesty International har länge efterlyst öppenhet från USA och Storbritannien vad gäller den eventuella användningen av Diego Garcia.

Premiärminister David Cameron har hävdat att Storbritannien håller på att utreda anklagelser om att brittiska agenter var inblandade i tortyren och misshandeln av utländska fångar i främmande land.

Camerons uppgifter håller dock inte vid en närmare granskning. Amnesty International menar, liksom andra människorättsorganisationer, att den pågående utredningen av den parlamentariska underrättelse- och säkerhetskommittén inte är oberoende och att dess arbete kommer att undergrävas av det faktum att regeringen har rätt att undanhålla information av ”nationell säkerhetshänsyn”.

Makedonien/Tyskland

Senatsrapporten gav ytterligare information om den tyske medborgaren Khaled el-Masris bortförande i Skopje 2003. El-Masri försvann och utsattes för tortyr. Detta var ett fall för Europadomstolen för mänskliga rättigheter, som i en dom från år 2012 höll Makedoniens regering ansvarig för försvinnandet. Den makedonska regeringen kommenterade inte rapporten och har ännu inte implementerat domstolens dom. Den tyska regeringen har underlåtit att på ett effektivt sätt utreda sin roll i CIA:s operationer. Den har inte heller begärt att 13 före detta CIA-anställda som misstänks ha varit inblandade i el-Masris bortförande utlämnas till Tyskland.

– Europeiska regeringar som varit inblandade i CIA:s antiterrorist-operationer måste snarast genomföra en effektiv och grundlig utredning, samt förbättra de lagar och den praxis som tillåter att sådana vidriga och olagliga metoder används, säger Julia Hall.

– Alla som varit delaktiga i tortyr och påtvingade försvinnanden på europeisk mark måste hållas ansvariga och ställas inför rätta; rättvisa måste skipas för alla offer för tortyr.

Svensson/Amnesty

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements