Den grekiska vänsterns historia

Med anledning av att Syriza vunnit det grekiska parlamentsvalet även om de inte fått egen majoritet vill jag här teckna en liten kortfattad historia om den grekiska vänstern. För att kunna få en majoritet för en regering krävs att Syriza får stöd från ett annat parti. Det logiska vore kanske det stalinistiska kommunistpartiet KKE, men det är högst osäkert om detta extremt sekteristiska parti kommer att ge Syriza stöd. Istället kan det bli så att Syriza måste vända sig till nåt borgerligt parti för att kunna bilda regering. Men här kommer en kortfattad liten historia om den grekiska vänstern vars grunder jag hämtat från ett inlägg jag skrev 2012. En del mindre saker har ändrat sig sen dess, men allt är korrekt fram till 2012.

Den grekiska vänsterns tre största organisationer är Syriza, KKE och Antarsya. Det är också de enda av någon betydelse. KKE är det som finns kvar av det gamla kommunistpartiet efter en rad splittringar och uteslutningar. Historien om Greklands vänster är en historia om splittringar i mängder, men under senare år har det mest handlat om fusioner och samarbeten.

KKE

Så låt oss börja med KKE (Greklands Kommunistiska Parti). Grundat 1918 är det Greklands äldsta existerande parti men jag ska hoppa över all deras äldre historia och börja år 1968. Då splittrades KKE som en följd av invasionen i Tjeckoslovakien och ungdomsradikaliseringen i Europa. En större grupp lämnade och bildade det som kallades KKE (inrikes) medan den gamla partiledningen som befann sig i Sovjet ledde det som kallades KKE (utrikes). KKE inrikes splittrade 1986 i två delar, Grekiska Vänstern (EAR) och AKOA. Grekiska Vänstern bildade 1989, tillsammans med KKE (utrikes) valkoalitionen Synaspismos. Vid Östeuropas sönderfall uteslöt KKE nästan hälften av sina ledare och medlemmar samt lämnade Synaspismos. Kvarvarande delar av KKE  och deras koalitionspartners bestämde då att ombilda Synaspismos till ett parti.

Syriza

2004 bildade Synaspismos tillsammans med ett antal mindre partier, AKOA (se ovan), DEA (splittring från en organisation vid namn SEK, se nedan), KEDAAktiva medborgare och en del andra mindre organisationer koalitionen Syriza.  Idag består Syriza förutom grundarpartierna av bland annat  KOE (maoistiskt ursprung, splittring från KKE 1956 med namnet OMLE, en annan del av OMLE blev KKE (m-l)), Kokkino (Röd, splittring från DEA), Enhetsrörelsen (splittring från Pasok), DIKKI (splittring ur Pasok) och en del andra radikala organisationer.

Antarsya 

1989 allierade sig KKE med det konservativa partiet Ny Demokrati vilket ledde till att ungdomsförbundet KNE tappade en stor del av sina medlemmar. Dessa bildade en ny organisation som idag går under namnet NAR och som är den största och mest betydande organisationen inom dagens Antarsya som bildades 2009 av de två tidigare fronterna MERA (Radikala vänsterfronten) och Enantia. MERA bildades 1999 av NAR och ett antal andra organisationer av ursprung som EKKE, EEK (splittring ur Fjärde Internationalens KDKE år 1964) och AKOS.

Enantia hade i sin tur bildats 2007 av SEK (systerparti till brittiska SWP), OKDE-Spartakos (systerparti till svenska Socialistiska Partiet) samt de maoistiska ARAN och ARAS. Redan 2001 hade SEK dock splittrats och DEA skapats. DEA är idag medlemmar i Syriza. Förutom nämnda organisationer från MERA och Enantia ingår även Alternativa Ekologister, KAN (en splittring från AKOA, se KKE och Syriza).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man kanske säga att Antarsya alltså liknar Enhedslisten som det såg ut från början, Syriza är Vänsterpartiet plus en del andra (Synaspismos är då Vänsterpartiet) men liknar också danska Enhetslisten. KKE är en gammaldags och fanatisk variant av KP.

Läs också gärna följande inlägg om KKE och Syriza, Den grekiska vänstern igen och SYRIZA, kommunistpartiet och det desperata behovet av en enhetsfront.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements