Nya försäljningsrekord för ekologiskt

Försäljningen av ekologisk mat ökade med 38 procent under 2014, visar Ekowebs marknadsrapport som presenteras idag.

År efter år ökar försäljningen av ekologiskt i Sverige. Under 2014 var ökningen rekordstor, plus 38 procent totalt, varav cirka 75 procent av försäljningen är KRAV-märkta produkter. I andra jämförbara länder finns ingen motsvarande ökning.

Några ökningar i försäljningsvärde av ekologiska livsmedel i andra länder i procent: (preliminära siffror 2014)
• USA: + 10 % (ekoandel ca 4%)
• Tyskland: + 8-10 % (ekoandel ca 5%)
• Danmark: + 8 % (ekoandel ca 8,5%)
• Norge: +20 % (ekoandel ca 2%)

Värdet på den svenska ekomarknaden för livsmedel har under 2014 gått från 11,2 miljarder kronor till 15,5 miljarder. Samtidigt ökar den ekologiska marknadsandelen från cirka 4 procent till 5,6 procent, enligt analys- och konsultföretaget Ekoweb.

– Försäljningsökningen är sensationell och resultatet av att fler väljer ekologisk mat allt oftare. Det har i sin tur blivit möjligt genom ett långsiktigt arbete från alla aktörer. Konsumenter vill ha hälsosam mat och då är KRAV-märkt ett naturligt val, säger Lars Nellmer, vd för KRAV.

Ekomat

En av aktörerna som bidragit till försäljningsökningarna är ICA som ökade sin försäljning av ekologiskt med 55 procent.

– Att marknadsledaren ICA slår nya ekologiska rekord är ett tydligt exempel på det trendbrott som vi upplevt under 2014. Den här utvecklingen hade inte varit möjligt utan det breddade ekologiska sortimentet och de upparbetade försörjningskanalerna, säger Lars Nellmer.

Några ökningar i försäljningsvärde av ekologiska livsmedel i Sverige i procent:
• ICA: + 55 %
Coop: + 40 %
• Axfood: + 40 %
• Systembolaget: + 83 %
• Martin & Servera: +24 %
• Arla: + 36 %

Coop har en nästa lika stor ökning som ICA vilket inneburit rekord för Coop.

För Coop, som är störst i branschen på ekologiskt, blev 2014 ett rekordår.  Den ekologiska försäljningsandelen slutade på hela 7,7 procent. Det är en ökning med 40 procent från 2013, då Coops ekologiska andel låg på 5,5 procent och dagligvarubranschen i sin helhet på cirka 4 procent. Toppkategorin inom eko är barnmat.

– Coops ambition är att ge svenskarna bättre mat för pengarna. Vår höga försäljningsandel visar att Coop fortsatt är ledande inom ekologi och det är vi mycket stolta över. Jag tror framgången beror på vår historia och våra värderingar i kombination med ett medvetet strategiskt arbete för att göra eko mer tillgängligt, där konceptet Veckans Eko nu senast har varit tongivande, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

– De kommande åren vill vi på Coop bidra till en fortsatt ökad ekologisk och hållbar försäljning. Tillsammans med våra medlemmar och leverantörer kan vi verkligen göra skillnad, säger Louise König.

Enligt Ekoweb sker den största delen av försäljningsökningarna på livsmedel producerade i Sverige, till exempel mejeri, ägg och gris-, nöt- och kycklingkött.

– Lantbruket i Sverige har alla förutsättningar att ställa om till KRAV-märkt produktion. Vi behöver fler bönder som möter konsumenternas tydliga efterfråga på KRAV-märkt och svensk mat, säger Johan Cejie, försäljningschef på KRAV.

Ekowebs prognos för försäljningen under 2015 är en ökning med ca 20 procent och att värdet i snitt kommer att öka med 2 miljarder per år. Vilket betyder nästan en dubblering av marknaden till år 2025. Största flaskhalsen och utmaningen för fortsatt tillväxt på svensk ekomarknad är tillgången på svenska ekologiska produkter. En högre tillväxttakt har Ekoweb bedömt som orimlig på grund av brist på råvara och produkter pga. den låga omläggningstakt av lantbruk till ekologiska idag i Sverige.

– Det behövs fler svenska lantbrukare som ställer om. Svenskt jordbruk har jättebra förutsättningar för att producera ekologiskt. De konsumenter som handlar ekologiskt är också i hög grad intresserade av ursprunget och vill helst ha svenskt. Kommunikationen mellan marknadsaktörerna och jordbruket behöver bli bättre. En målinriktad satsning från politiskt håll är också nödvändigt för att säkra tillgången på svenskt, ekologiskt. Idag finns inga sådana. Här behöver marknaden hjälp, säger Cecilia Ryegård.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements