DN:s smutskastning av Syriza

Putin stöder flera högerextremist- och fascistpartier i Europa. Flera av dess partier stöder eventuellt Putin, men det är lite oklart hur stort stödet egentligen är. Putin tyckte Syrizas seger var bra. Det är tillräckligt för att DN ska klumpa ihop Syriza med detta partis fiender på den högerextrema kanten. En helt obegriplig ihopklumpning. De högerextrema partierna och Syriza har inget gemensamt. Syriza är inte ens motståndare till EU vilket DN tycks hävda, de är motsåndare till en ekonomisk politik som slagit mot vanliga människor, utarmat Grekland ekonomiskt, ökat skudlerna och inneburit en mängd olika sociala problem.

Det finns all anledning att vara misstänksam mot västs intentioner när det gäller Ukraina och många anledningar till att vara kritisk mot regeringen i Ukraina. De stöder sig bland annat på rent fascistiska organisationer och fascistiska miliser för att kunna regera. Att Putins regim även den är av samma slag som den ukrainska regeringen gör inte det hela lättare. I själva verket är det väl så att Syriza i likhet med många andra vänsterorganisationer varken stöder Putins diktatoriska regim eller Ukrainas fasciststödda regering.

Att Putin gillar Syrizas seger innebär inte att Putin gillar Syriza. Det innebär inte heller att Syriza gillar Putins regim. Att vara mot sanktioner mot Ryssland innebär inte att någon stöder Putins regim heller. Det innebär bara att den som gör det är emot sanktioner. Att en person har haft kontakter med en annan person som haft kontakter med fascister är knappast heller på något sätt ett bevis för att Syriza stöder Putin. Den skyldig på grund av omvänt samröresbevisning som DN ägnar sig åt är oseriös journalistik. Slaskjournalistik. Bedrövligt att se. En tidning som en gång var en kvalitetstidning blir allt mer en skittidning. En skittidning som ägnar sig år oseriös journalistik och dyngspridning

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Aromelsjo

  En del kan man instämma i. Men Putins regering är inte alls av samma slag som Ukrainas regering – tvärtom. Ukrainas regering tillkom efter en USA-stödd, fascistinfluerad statskupp och är närmast en marionett till USA och dess imperialistiska politik. Den folkvalde Putin är måltavla och främsta motståndare mot denna politik nu.

  EN ENORM FELAKTIGHET I BLOGGEN! – Hur kan det komma sig?

  • Ukrainas regering tillkom efter ett folkligt uppror som stöddes av USA och absolut ingen regering som förtjänar stöd. Putin är vald i ett val som inte är mer demokratisk än val i USA eller Indien. Val som jag anser vara till stor del odemokratiska.

   Att Putins Ryssland konkurrerar med USA i en inomkapitalistisk imperialistisk konkurrens ger absolut inget skäl att ge Putin stöd. Din analys brister på alla punkter när de tar ställning för en imperialistmakt mot en annan.

  • Observatör

   Det jag aldrig förstått är den gamla och omoderna – ofta anhängare av det förstenade sovjetsamhället – vänster som tror att tiden stått stilla och som verkar stödja Putin enbart utifrån (1) att Ryssland för nu snart 25 år sedan var Sovjetunionen och (2) att Ryssland är emot USA. Att det ryska samhället i många stycken är råkapitalistiskt och att mäktiga oligarker, i sfären runt Putin, till en inte oväsentlig del är landets verkliga makthavare eller att man – i strid med folkrätten – annekterar delar av grannländer tycks inte bekymra.

   En modern vänster måste distansera sig från den märkliga sovjetnostagin och dess där med följande Putinstöd.