Sex skitfula förslag till utbyggnad av Handels i Göteborg

Akademiska Hus vill bygga en ny byggnad för Handelshögskolan i Göteborg. Det innebär också rivning av en gammal byggnad som knappt är märkbar eller synlig i omgivningen. En ful byggnad även det. Inför ett eventuellt byggande bjöd Akademiska Hus in ett antal arkitektföretag till en tävling. 73 arkitektkontor/företag anmälde sitt intresse att vara med i tävlingen. 6 valdes ut för deltagande.

De har presterat 6 fula förslag varav 4 kan betraktas som rena sabotaget mot Vasagatan och Handelshögskolan. De fyra är extremt fula, förstör stadsrummet som gatan utgör genom att ha indragna våningar ovanför gatunivån eller genom extrem märklig utformning i ett fall. Två förslag (Haga Forum och Varp) fungerar som delar av stadsmiljön och behåller gaturummet intakt. De förslagen är acceptabla i motsats till de andra även om det även i dessa fall handlar om fula hus. Fula hus som visserligen ska placeras invid ett annat äldre skitfult hus så kanske det inte gör så mycket. Men de avviker mycket kraftigt från de många vackra hus som finns i angränsande kvarter i Vasastaden.

För mig är det obegripligt att arkitekter är så fixerade vid att rista skitfula hus som helst också ska vara av glas. Det är i princip likadant hela tiden. Skiftula hus föreslås till ett obehövligt kulturhus, görfula hus föreslås som utbyggnad av Handels osv.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • super_leggera

    Betong är FULT (arkitekthögskolan), glas och stål är FULT. Det enda man har råd med är glas, stål och betong. Fina hus är byggda i tegel och trä, för dyrt. Sen finns en göteborgsspecialare; att klä in tegelhus i veckad plåt och inbilla sig att det ser ut som träfasad.