Holy House Shipping – inte bara miljöskandaler

ETC har denna vecka en artikel om Holy House Shipping och dess ägare Mats Ruhne. Anledningen är att de uppmärksammar att förtag skrotar sin fartyg i Alang i Indien. Världen största skeppskyrkogård. Verksamheten i Alang är både miljöfarlig och farlig för de som arbetar där. Förgiftningar och dödsfall är vanligt:

I juni och augusti förra året kördes de två åldrade och uttjänta fartygen upp på stranden i Alang i Indien. Alang är känt som världens största fartygskyrkogård. Och det är inte bara båtarna som har avslutat sina liv här.

International Labour Organization (ILO) har kallat den här verksamheten för ett av de farligaste arbeten som finns. När besättningen lämnar fartygen klättrar tusentals arbetare, även barn, upp på båtarna för att för hand och utan ordentlig skyddsutrustning demontera dem. Hundratals arbetare har dött på stränderna i Alang. Officiella siffror säger att det har skett 470 olyckor med dödlig utgång sedan verksamheten i Alang startade på 80-talet. Men National Human Rights Commission i Indien säger att mörkertalet är stort och att antalet döda är många gånger högre.

Förutom alla de som dött i direkta olyckor har också hundratals arbetare drabbats av sjukdomar efter att ha andats in de gifter som frigörs när skeppsdelarna sågas sönder. Asbest, tungmetaller, PCB och PFOS. Hälsoundersökningar vid Alang som genomfördes förra året visar att 15 av 94 arbetare hade symtom på sjukdomar orsakade av asbest. Olja, kylargaser, metaller och kemikalier läcker också ut direkt på stranden och ut i havet.

Organisationen Shipbreaking Platform har gjort en lista på rederier som under 2014 låtit skrota fartyg i Alang. På listan finns Holy House Shipping representerat med två kylfartyg, Stina och Amalia.  Det är förstås inte första gången Holu House skrotar fartyg i Alang, det har de gjort länge. Bland annat skrotades det sista Salénfartyget, Snow Drift, i Alang.

Ett av de fartyg som skrotades år 2014, Stina, har för sin del misstänkts som delaktig i knarksmuggling. Inga bevis hittades dock för det. I samband med den affären förnekade Holy House Shipping att de hade ägarintressen i Stina. Det verkar de inte göra längre.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements