Misstänkt terrorfinansiering utreds

En förundersökning om misstänkt finansiering av terrorism har inletts  av Riksenheten för säkerhetsmål. Bakgrunden är ett tillslag som Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten gjorde den 17 februari, gällande svart arbetskraft och misstänkt penningtvätt. Dagens Nyheter har redan tidigare rapporterat att ärendet ifråga också innehöll misstankar om finansiering av  Islamiska staten (IS).

Säkerhetspolisen kände till ärendet sedan tidigare, och med anledning av tillslaget har chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström vid Riksenheten för säkerhetsmål, fattat beslut om att inleda förundersökning om misstänkt finansiering av terrorism. Den utredningen kommer att bedrivas av Säkerhetspolisen och Riksenheten för säkerhetsmål, med Agneta Hilding Qvarnström som förundersökningsledare.

Ekobrottsmyndighetens utredning om misstänkt bokföringsbrott och grovt skattebrott löper på parallellt med Säkerhetspolisens utredning.

Förundersökningssekretess råder i ärendet. Någon ytterligare information kommer inte att lämnas.

Svensson/Åklagarmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements