Om någon förnekar förintelsen så är den personen förintelseförnekare

En lärarvikarie (lärarpraktikant egentligen) i Helsingborg fick kritik av sin skolledning då läraren gått emot en elev som påstod saker om judeutrotningen under andra världskriget som inte vara sanna. Enligt läraren handlade det om att eleven förnekade det som ägde rum. Eleven menade att det var kränkande att bli behandlad som en förintelseförnekare. Mycket tyder dock på att eleven faktiskt förnekade förintelsen och då är ju personen förintelseförnekare. Helt säkert att det är så vet vi ju dock inte då ingen av oss som inte var där egentligen kan veta. Ord står mot ord och eleven tycks inte anse att det som denne sa innebar ett förnekande av förintelsen.

Var som däremot är uppenbart är att skolledningen i form av samordnaren relativiserar verkligheten och gör fakta till något som inte är fakta:

– Eleven pratade med mig och han sa att han kände sig missförstånd och kränkt och utpekad som förintelseförnekare och nazist, säger samordnaren på inspelningen.

– Det han sa var förintelseförnekande, svarar läraren.

– Ja men han kände sig orättvist behandlad utifrån att han blivit utpekad som det.

– Han har inte blivit utpekad. Jag bara sa till honom att det inte är okej att säga att judarna bara ljuger.

– Men klassrummet var helt fel forum för den diskussionen för det ni skulle göra var att lyssna på klartext, säger samordnaren.

Samtalet fortsätter. Samordnaren framhäver att lärarna måste vara försiktiga med att diskutera, de har ett språkligt övertag och får inte kränka elever.

Lärarvikarien håller med och berättar att han har använt samma avsnitt i flera klasser och att det alltid gått bra tidigare.

Samordnaren svarar:

– Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia som vi har tagit del av. När vi har andra elever som har tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta.

Fakta om förintelsen är att den ägde rum, Auschwitz fanns osv. Har någon lärt sig nåt annat är det inte fakta utan osanning, Vidhåller någon att det den säger om att judar ljuger och förintelsen inte ägt rum så är det inte sanning, inte fakta. Vi vet alltså inte om eleven har sagt nåt liknande, men det skolledningens samordnare (en erfaren lärare) säger är dumheter.

I sammanhanget ska det också sägas att eleven ifråga inte är muslim och inte kommer från ett muslimskt land.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
  • super_leggera

    Helt rätt och riktigt. Islamister och nazister är överens om att sprida felaktigheter om förintelsen, och eftersom vissa länder med barnprogrammen sprider judehat och desinformation, så är SFI ett utmärkt forum för att sprida korrekt information, även kallat kunskap.

    Det finns en undervegetation inom nationalistiska och invandrarkritiska grupperingar där politisk historierevisionism står oemotsagda, därför att de inte vet bättre. Sion vises protokoll, Ochranans falsifikat, lever vidare bakom dimridåer.

    Lärarpraktikanten har just bevisat sin duglighet som lärare, och samordnaren har just underkänt sig själv. Antagligen utan att begripa det själv. Den politiske kommissarien är oduglig, den professionelle håller standarden uppe. Lärarpraktikanten har just lyft hela lärarkårens anseende. Applåder!