Inget brott kan styrkas i förundersökning om brand i moské i Eskilstuna

Polisens förundersökning av branden i moskén i Nyfors Eskilstuna den 25 december 2014 är klar. Av utredningen har dock inte framkommit exakt hur branden startade.

– Den samlade utredningen bedöms av polisen utesluta ett ”attentat” mot moskén utifrån. De uppgifter som kom till polisen, medan polis- och räddningsinsatsen vid själva branden fortfarande pågick, om att någon eller några personer skulle ha kastat in något i moskén och sprungit från platsen kan avfärdas. Det finns ingenting i utredningen som styrker att det handlar om något annat än helt obefogad ryktesspridning bland åskådare på platsen, säger Fredrik Wallén, Tf. kommunikationschef i Polisregion Öst.

Walléns uttalande måste anses som konstigt. Inget i polisens utredning utesluter att branden kan vara resultatet av ett brott.Att utredningen inte kunnat visa på ett brott utesluter inte att ett brott kan ha begåtts. Speciellt med tanke på hur branden startade (och nej det var inte i en fritös). Polisens inställning är nonchalant.

Flera omfattande tekniska brandorsaksutredningar som involverat polisens tekniker, nationellt forensiskt center (NFC) och räddningstjänsten visar på att branden startat i en hög med kläder, tillhörande besökare, inne i lokalen. Klädhögen låg i vad som kan benämnas ett kapprum/samlingsrum bredvid den större samlingssal som använts för bön. Under tiden för brandens start har det rört sig moskébesökare, i första hand barn, i det aktuella rummet. Det kan naturligtvis ha befunnit sig tillfälliga besökare utifrån i det aktuella utrymmet också.

I den brandtekniska utredningen från NFC bedömer den sakkunnige att det underlag som finns talar för att branden startat genom ”lek med eld, anläggning eller våda”. Exakt varför branden startade kan alltså inte utredningen visa.

De tekniska undersökningarna utesluter att kläderna antänts med hjälp av någon brännbar vätska och någon överhettad elektronisk utrustning bedöms inte vara inblandad (någon köksutrustning förekommer överhuvudtaget inte i utredningen). Men högen innehöll bland annat kläder av syntetmaterial som bedöms ha kunnat antändas lätt av hög värme eller någon form av tändmedel (det vill säga till exempel, tändare eller tändsticka).

I ärendet har cirka 85 förhör hållits. Bland annat har alla som kunnat identifieras av de som rört sig i rummet där branden startade förhörts. Av förhören har inte framkommit hur branden startade.

Genom de tekniska undersökningar och mängden av förhör kan det uteslutas att branden startat genom att något kastats in i lokalen och det finns inga uppgifter alls i utredning som pekar på att för moskén utomstående personer funnits i den när branden startade. Det betyder inte att det ändå kan vara så. Alternativt kan naturligtvis någon som har koppling till moskén anlagt en brand. Det finns ingenting i utredningen som utesluter en anlagd brand även om det inte kan bevisas.

Utredningen kan överhuvudtaget inte styrka att något uppsåtligt brott begåtts och inte heller hur, samt i så fall av vem eller vilka, något tänkbart oaktsamhetsbrott skulle ha skett. Någon person som kan misstänkas för brott förekommer inte i utredningen.

– Eftersom inget brott kan styrkas och det bedöms att alla möjliga utredningsåtgärder är gjorda kommer därför förundersökningen att läggas ner. Motiveringen till nedäggandet är ”Fortsatt utredning förväntas ej leda till att brott kan styrkas. Den tekniska utredningen från polis och räddningstjänstens brandorsaksundersökning ger inget klart besked om hur branden startat. Förhör i ärendet har ej heller visat vad som orsakat branden”, avslutar Fredrik Wallén.

Så även om branden var anlagd så finns det ingen möjlighet att visa på det eller att hitta någon gärningsman. Oavsett hur ett eventuellt brott än gått till. Oavsett om det handla rom ett eventuellt uppsåtligt brott eller ett eventuellt oaktsamhetsbrott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements