Sänkta straff i Bergsjömålet

Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. Bergsjömålet. Prövningen i hovrätten har omfattat åtal för grov misshandel mot åtta yngre män samt åtal mot två andra män för försök till mord och grovt vapenbrott. Det blev sänkta straff för de flesta, men inte för en av dem som fick hårdast straff i tingsrätten och inte för de två som drog tillbak sina överklaganden. De sistnämnda fick sina straff från tingsrätten fastställda medan mellanbrodern i brödraskaran som ansetts ledande i den äldre falangen fick ett hårdare straff.

Hovrätten dömde sex av männen för grov misshandel till fängelse i mellan 2 år och 2 år och 3 månader. Tingsrätten hade dömt dem till straff som var 6 månader längre. De sänkta straffen beror på att hovrätten inte ansett att alla moment i gärningsbeskrivningen är bevisade. De två andra män som åtalats för grov misshandel friades.  En av dem friades redan i tingsrätten och en som delar av tingsrätten ville fria friades nu i hovrätten. En 24-åring, tidigare yrkesmilitär, som frigivits av hovrätten dömdes dock som skyldig trots det.

När det gäller åtalet för försök till mord och grovt vapenbrott fastställde hovrätten tingsrättens dom på åtta års fängelse mot en av männen:

Hans kumpan, den 29-årige mellanbrodern i trion som anses ha styrt Bergsjögänget, får sitt åttaåriga fängelsestraff fastställt av hovrätten. I praktiken innebär det en straffskärpning till tio års fängelse, eftersom hovrätten beslutar att helt förverka hans villkorliga frigivning på ett år, elva månader och 21 dagar.

Denna tid läggs nu till det åttaåriga straffet. Den villkorliga frigivningen kom från ett sexårigt straff för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott som 29-åringen dömdes till i september 2009.

Den andre mannen från den äldre falangen dömdes för medhjälp till försök till mord och grovt vapenbrott till fängelse fyra år och två månader. Han fick därmed sitt straff från tingsrätten nästan halverat. Detta då Hovrätten ansåg att han, en 27-åring från Backa, inte kunde betraktas som gärningsman och därför dömde honom för medhjälp till försök till mord.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements