Fyra personer dömda för grov ekonomisk brottslighet mot Fortum Generation AB

Fyra män som sedan 2006 varit misstänkta för grov ekonomisk brottslighet gentemot Fortum Generation AB (Fortum) har idag dömts av Värmlands tingsrätt. Domstolen fann männen skyldiga till grov trolöshet mot huvudman och medhjälp därtill. Påföljden blir villkorlig dom och böter för tre av männen och ”ren” villkorlig dom för en av dem.

Männen, i åldern 40 – 60 år, är hemmahörande i Karlstadsområdet och samtliga har tidigare varit anställda av Fortum eller vid företag som anlitats av Fortum.

Fortum anmälde år 2006 att de utsatts för grova bedrägerier. Förundersökning inleddes omgående och avslutades i början av år 2013 genom att åklagaren väckte åtal mot fyra män för brotten. De åtalade misstänktes ha lurat Fortum på miljontals kronor genom att använda och få betalt för falska fakturor.

Männen hade under förundersökningen nekat till brott men erkände strax före rättegången. De tre åtalade var dock inte ense med åklagaren om skadans storlek. Åklagaren gjorde gällande att skadan slutligt uppgick till åtminstone 7 miljoner kr medan de misstänkta erkände 3,8 miljoner kr. Tingsrätten ansåg att åklagaren tillsammans med erkännandena har bevisat att männen begått de brott som de åtalats för.

Den huvudåtalade mannen dömdes för två fall av trolöshet mot huvudman, grovt brott, till villkorlig dom och böter. De övriga tre männen dömdes för medhjälp till brott i varierande grad. Två av männen dömdes till villkorlig dom och böter, en av männen dömdes till enbart villkorlig dom.

Påföljden har bestämts till villkorliga domar och böter respektive villkorlig dom främst på grund av den långa tid som förflutit sedan förundersökningen påbörjades.

Svensson/Värmlands tingsrätt

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements