Svårt att lösa gängrelaterade mord

Gängrelaterade mord är ofta svåra att lösa. Det finns flera olika orsaker till det. För det första finns det flera olika typer av gängrelaterade mord med lite olika anledningar till varför de är svåra att lösa. Dels finns det mord som med all sannolikhet genomförts av inhyrda mördare från andra länder. Ett sådant mord var mordet på Xheladin Purava på Erik Dahlbergsgatan i Vasastan i centrala Göteborg i april 2011. Eventuellt kan morden på två ledare i Backagänget förra året också höra till den kategorin. Sådana mord går inte att lösa då polisen i allmänhet inte har ett enda spår att följa och inte har en aning om vem som kan ha skjutit. Orsaken kan polisen eventuellt veta, men det är inte alltid så klart det heller.

Andra gängrelaterade mord utförs av personer som är direkt inblandande i en konflikt. Flertalet av morden i Biskopsgården de senaste åren och de flesta mord i Göteborgs gängmiljöer är av denna typ. Anledningen till att polisen inte kan lösa dessa mord är en annan. De har inga vittnen, trots att vittnen ofta finns. Ibland vet polisen den exakta anledningen till morden, ibland inte, ibland vet de vilka som skjutit men saknar direkta bevis och vittnen som är beredda att vittna i en domstol. Folk i de olika förorterna där sådana här mord sker vägrar samarbeta med polisen. En sådan inställning förvärrar helt klart läget i förorter med gängproblematik och inställningen, som tyvärr ibland sprids också av vänstergrupper, leder till större sociala problem, gängproblem och problem med våld än vad som annars skulle varit fallet.

En tredje orsak till att gängrelaterade brott är svår att lösa är att folk som skjutits, men överlevt, i stort sett alltid vägrar säga nåt. Ibland medger de inte ens att de blivit skjutna.

Gängrelaterade mord är svårlösta, de är mer svårlösta när ingen vill prata med polisen och när de utförts av personer från andra länder. De extrema tysthetskulturen som finns bland de kriminella är också ett stort problem. De här sakerna kan inte lösas av polisen, kan inte lösas genom juridiken utan kan bara lösas genom långsiktiga sociala åtgärder, lägre arbetslöshet och tillräckligt med bostäder så att trångboddheten kan minskas. När folk känner sig trygga blir de mer benägna att prata med polisen, när ungdomar kan se fram emot arbete och inte behöver bo trångt (då slipper de hänga på gatan utan kan vara hemma) blir de svårare att rekrytera till gängen.

Läs också:
49 ouppklarade mord – minst 16 gangstermord
Naserligan

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements