Åter till ”ras”-frågan

A Troublesome InheritanceJag skrev nyligen om diskussionen om mänskliga raser – finns de eller inte? Jag hävdade att denna fråga bör besvaras vetenskapligt, inte politiskt. Men att jag uppfattade det som om det i verkligheten finns mänskliga subpopulationer, vilka dock inte är tillräckligt olika för att kallas just ”raser”.

Vetenskapsreportern Nicholas Wade håller inte med, enligt en snabbkoll i hans bok ”A Troublesome Inheritance – Genes, Race and Human History”. Han menar att det finns en ras för alla fem kontinenter, att evolutionen har fortsatt tills idag, och att det innebär att de fem ”raserna” även kan ha utvecklats något olika i socialt beteende.

Jag såg ingenting om khoisan (de som förr kallades ”bushmen” och ”hotentotter”), som väl i så fall borde vara en sjätte ”ras”. Och andra har ju räknat indianerna som en underavdelning till den östasiatiska ”rasen” . Aboriginer-papuaner ses som en ras. De tre största ”raserna” är vita kaukasoida (Europa, Nordafrika, Västasien), gula mongolida (Östasien, indianer) och svarta (förr kallad ”negroida”) i Subsahariska Afrika, alltså Afrika söder om Sahara.

Nicholas Wade anser att nya genetiska undersökningar av folkgrupper ger fog för indelningen av mänskligheten i raser. Han har inga resonemang om raslig överlägsenhet, han inser att denna kunskap ändå kan missbrukas, men menar att vetenskapliga rön måste få redovisas fritt, oavsett hur kunskapen än kan användas.

Hans Norebrink 

PS Nicholas Wade har också skrivit ”Before the Dawn”, om de senaste 50.000 åren av mänsklig evolution. Dessutom ”The Faith Instinct”, om evolutionen av religiöst beteende.

PSS Mormonkyrkan anser traditionellt att indianerna är en av Israels förlorade stammar. Men nu visar ju genetiska underökningar att judar tillhör den vita ”rasen” (subpopulationen), och indianer den gula (eller är en egen ”ras”). Inför denna DNA-evidens har mormonkyrkan backat och säger nu att de förlorade judarna var ett av många folk som kom till Amerika – där de försvann utan att lämna några spår efter sig…

Läs mer: AmS, NYT, WSJ, CP, ScA, ITT, HuffP1, HuffP2, NYRB, ViM, NeSt, ScD, LARB, TME,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements