Från Smith till Darwin

The Darwin EconomyEkonomiprofessorn i USA, Robert H. Frank, menar enligt (min snabbläddring av) sin debattbok ”The Darwin Economy – Liberty, Competition, and the Common Good” att Charles Darwin detta århundrade kommer att ersätta Adam Smith som ”the intellectual founder of economics”.

Han menar att Darwin förstår konkurrensens roll i den ekonomiska verkligheten mycket bättre än Smith. Konkurrens skapar ingen perfekt värld (som liberalismen & kapitalismen påstår). Snarare skadar den gruppen/nationen, samtidigt som den på sikt även missgynnar individen.

Hans Norebrink

Läs mer: Guardian, Sage, Goodreads, LSE, WSKG, Mises, Springer,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements