Lägre brottslighet i Göteborg än i andra storstäder

Den anmälda brottsligheten i Göteborg är lägre än i Sveriges två andra storstäder. Skillnaden gäller alla brott. Våldsbrott såväl som egendomsbrott, men i detta inlägg fokuserar jag på våldsbrott.

Antal anmälda brott per 100 000 invånare, 2009–2011, Stockholm, Göteborg, Malmö samt hela riket.

Brottstyp, Stockholm, Göteborg, Malmö, Hela riket

Misshandel, 1 451, 1 022, 1 216, 937
Olaga hot, 687, 545, 780, 547
Rån (mot person), 168, 168, 274, 73
Sexualbrott, 243, 194, 188, 182

Göteborg ligger lägre än Stockholm och Malmö för samtliga jämförda brottskategorier, förutom sexualbrott där Malmö ligger lägst. Skillnaderna är särskilt stora för misshandel och olaga hot. Vad det gäller det senare ligger Göteborg till och med under genomsnittet för anmälda brott i hela riket. Det är inte klarlagt vad skillnaderna beror på. Som vi ska se längre fram gäller samma mönster även för anmälda brott mot egendom. För de vanligaste formerna av både brott mot person och brott mot egendom ligger alltså Göteborg lägre än de två andra storstäderna, vilket talar för att de registrerade skillnaderna motsvarar en lägre faktisk brottsnivå i Göteborg.

Nu är de tre städerna dock inte helt jämförbara rakt av egentligen. I Malmöområdet bor överklass och medelklass i huvudsak utanför Malmö kommun, i Stockholm bor arbetarklass i huvudsak utanför Stockholsm kommun och i Göteborg bor medelklassen i stor utsträckning utanför Göteborgs kommun medan överklassen och arbetarklassen främst bor i Göteborgs kommun.

Antal fall av dödligt våld i Göteborg 2002-2013

2002, 12
2003, 5
2004, 8
2005, 3
2006, 7
2007, 9
2008, 6
2009, 8
2010, 8
2011, 7
2012, 4
2013, 10

Antal fall av dödligt våld i Göteborg och Västra Götaland 2010-2014

2010, 8, 21
2011, 7, 19
2012, 4, 9
2013, 10, 21
2014, ??, 13

Jämförs Skåne och Stockholms län med Västra Götaland så är det flest mord i Stockholms län, följt av Västra Götaland de flesta år, men av Skåne vissa år.

Antal fall av dödligt våld i Västra Götaland, Stockholm och Skåne 2010-2014

2010, 21, 24, 10
2011, 19, 20, 14
2012, 9, 18, 17
2013, 21, 25, 11
2014, 13, 25, 17

Tittar vi på utsatthet för brott enligt Nationella Trygghetsundersökningen (NTU)  så är det även där så att den rapporterade utsattheten för brott i Göteborg och Västsverige är lägre än i Stockholmsområdet och Skåne. Den är dessutom lägre än i många andra områden med mycket mindre befolkning och utan någon egentlig storstad. Även när det gäller våldsbrott är människor i Västsverige mindre utsatta än människor i Skåne och Stockholm.

Det kan nog sägas vara helt fastställt att Göteborg har en lägre brottslighet än de två andra storstadsområdena.  Exakt vad detta beror på är oklart, men det kan finnas flera samverkande orsaker. Det är känt att Göteborg i förhållande till befolkningen har fler organiserade brottsliga nätverk än de två andra storstäderna i Sverige. Detta är orsaken till att skjutningar vanligt, men sannolikt har det också betydelse för den mindre brottsligheten och den lägre utsattheten för brott. Kriminella nätverk och gäng vill ha ordnade förhållanden när det gäller brott, för då är vinsterna högst. Bråk och brott innebär större polisnärvaro och problem för inkomstbringande verksamheter som langning etc. En annan orsak till den lägre brottsligheten kan vara bättre polis, men det finns säkert fler orsaker.

Den lägre brottsligheten stämmer dock inte överens med den bild människor har av läget. Människor i Göteborg oroar sig betydligt mer för brott än människor i Stockholm. Det är otryggare i Göteborg och än otryggare i Malmö enligt vad folk själva uppger och tror. Oron styrs alltså sannolikt mer av den bild som media förmedlar än av hur det ser ut i verkligheten. Med mindre brottslighet och mindre utsatthet för brott borde folk i Göteborg känns sig tryggare än vad folk i Malmös och Stockholm gör, men så är inte fallet. Människors rädsla styrs istället av den falska bild av verkligheten som återfinns i media.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements