Jag skäms för akuten!

Personalen sliter och gör det bästa av situationen. Men akuten på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg är en humanitär katastrof. Jag arbetar där sedan tjugo år, och jag skäms dagligen inför hur länge gamla och sjuka människor får vänta på undersökning, vård och transport.

Som treskiftande patienttransportör/akutvaktmästare transporterar jag patienter till och från akuten, och runt omkring på sjukhuset. Vi har bjudit in flera vårdpolitiker som gått med oss ett arbetspass för att se verkligheten. Fler är välkomna att besöka oss. Och göra något åt situationen!

Nu ska den försämras än mer. Vi patienttransportörer ska tvångsförflyttas från akuten till höghuset. Det försämrar inte vår arbetssituation, men vi är ju inte bara arbetare, vi är medborgare och medmänniskor också. Och denna flytt (den 4 maj) kommer att försämra situationen för såväl personal som patienter på akuten.

Vi akutvaktmästare kommer inte längre att kunna ta emot och serva ambulanspersonalen, Vi kommer inte att snabbt kunna ingripa vid våldsincidenter. Vi kommer inte att vara nära nog för att köra akuttransporter från akuten till röntgen, intensivavdelningen eller hjärtlabbet.Vi kommer inte att kunna hjälpa till smidigt med sängkläder, tvätt, gastuber och bårvagnar mellan akuten och källaren. Etcetera.

Det enda våra chefer tänker på är att en flytt av oss 30 akutskiftvaktmästare bort till dagvaktmästarnas lokaler i höghuset kan spara in en sketen hyreskostnad. Samma gamla budgetvård före sjukvård som alltid. Kan någon vårdpolitiker vakna tack!

Hans Norebrink, vårdarbetare i 25 år

Tidigare publicerad som insändare i GP, då något förkortad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements